Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19006769

Dịch vụ trực tuyến

Thông tin dữ liệu dân cư
Họ và tên công dân*
Số CMND
Số CCCD
Năm sinh*
Thông báo
Files tải lên không đúng định dạng ảnh
 • Cấp điện từ lưới hạ áp

   • Nhập dữ liệu
   • Đính kèm hồ sơ
   • Xác nhận đăng ký
   Họ tên người yêu cầu *

   Điện thoại di động*

   Email
   Số chứng minh thư*

   Ngày cấp *

   Nơi cấp *

   Tỉnh/Thành phố *

   Quận/Huyện *

   Phường/Xã*

   Sô nhà *

   Địa chỉ dùng điện *

   Địa chỉ người yêu cầu *

   Số pha *
   Mục đích sử dụng *
   Loại hình dịch vụ *
   • Nhập dữ liệu
   • Đính kèm hồ sơ
   • Xác nhận đăng ký
   Giấy tờ xác định chủ thể
    
   Giấy tờ Xác định mục đích
    
   Giấy tờ tùy thân
    
   • Nhập dữ liệu
   • Đính kèm hồ sơ
   • Xác nhận đăng ký   Nhập hình ảnh kiểm tra

 • Cấp điện từ lưới trung áp

   • Nhập dữ liệu
   • Đính kèm hồ sơ
   • Xác nhận đăng ký
   Họ tên người yêu cầu *

   Điện thoại di động *

   Email
   Số chứng minh thư*

   Ngày cấp *

   Nơi cấp *

   Tỉnh/Thành phố *

   Quận/Huyện*

   Phường/Xã *

   Địa chỉ: *

   Số pha *
   Mục đích sử dụng *
   Loại hình dịch vụ *
   • Nhập dữ liệu
   • Đính kèm hồ sơ
   • Xác nhận đăng ký
   Hình chụp các giấy tờ liên quan
   • Nhập dữ liệu
   • Đính kèm hồ sơ
   • Xác nhận đăng ký   Nhập hình ảnh kiểm tra

   Trở về trước
 • Cập nhật hồ sơ cấp điện mới

  Tỉnh/Thành phố *

  Quận/Huyện *

  Phường/Xã*

  Quý khách vui lòng nhập mã hồ sơ
  Loại hồ sơ
  Hình chụp các giấy tờ liên quan  Nhập hình ảnh kiểm tra

Lên