Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19006769

Thông tin hỗ trợ

thông tin hướng dẫn các thủ tục về điện

 • Cấp điện từ lưới điện hạ áp - mua điện sinh hoạt
  CẤP ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Giấy tờ xác định chủ thể tại địa điểm mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Hộ khẩu thường trú;
  - Sổ tạm trú;
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
  - Quyết định phân nhà;
  - Hợp đồng mua bán nhà;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  - Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn 01 năm trở lên và Giấy đồng ý của chủ sở hữu.
  - Giấy tờ của chủ sở hữu nhà/quyền sử dụng đất đồng ý cho tổ chức/cá nhân được quyền sử dụng địa điểm mua điện;
  - Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Khách hàng: KH chịu chi phí từ điểm đấu nối đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực).
  III. Thời gian giải quyết:
  - 05 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ và đã thanh toán đủ chi phí (nếu có). Trừ trường hợp bất khả kháng
  - Trường hợp phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện không quá 07 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện hạ áp - mua điện sinh hoạt, sử dụng chung công tơ

  CẤP ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TƠ.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đại diện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Giấy tờ xác định số hộ dùng chung và ủy quyền của các hộ dùng chung: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  3. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện:
  Bản sao (kèm bản chính đối chiếu) của một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức hoặc cá nhân tại đúng địa điểm mua điên:
  - Hộ khẩu thường trú;
  - Sổ tạm trú;
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
  - Quyết định phân nhà;
  - Hợp đồng mua bán nhà;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  - Hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu;
  - Giấy tờ của chủ sở hữu nhà/quyền sử dụng đất đồng ý cho tổ chức/cá nhân được quyền sử dụng địa điểm mua điện;
  - Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia.
  - Giấy ủy quyền của các hộ cho 1 hộ đại diện
  3. Thông tin xác định số hộ và ủy quyền của các hộ dùng chung.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Khách hàng: KH chịu chi phí từ điểm đấu nối đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực)
  III. Thời gian giải quyết:
  - 05 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ và đã thanh toán đủ chi phí (nếu có). Trừ trường hợp bất khả kháng
  - Trường hợp phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện không quá 07 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện hạ áp - tách công tơ dùng chung

  CẤP ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT TÁCH CÔNG TƠ DÙNG CHUNG.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Hộ khẩu thường trú;
  - Sổ tạm trú;
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
  - Quyết định phân nhà;
  - Hợp đồng mua bán nhà;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  - Hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu;
  - Giấy tờ của chủ sở hữu nhà/quyền sử dụng đất đồng ý cho tổ chức/cá nhân được quyền sử dụng địa điểm mua điện;
  - Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Khách hàng: KH chịu chi phí từ điểm đấu nối đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực)
  III. Thời gian giải quyết:
  - 05 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ và đã thanh toán đủ chi phí (nếu có). Trừ trường hợp bất khả kháng
  - Trường hợp phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện không quá 07 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện hạ áp - mua điện ngoài sinh hoạt, công suất < 40kW

  CẤP ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP CHO MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Hộ khẩu thường trú;
  - Sổ tạm trú;
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
  - Quyết định phân nhà;
  - Hợp đồng mua bán nhà;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  - Hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu;
  - Giấy tờ của chủ sở hữu nhà/quyền sử dụng đất đồng ý cho tổ chức/cá nhân được quyền sử dụng địa điểm mua điện;
  - Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia.
  3. Thông tin xác định mục đích sử dụng điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
  - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  - Quyết định thành lập đơn vị;
  - Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp http://dangkykinhdoanh.gov.vn/.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Khách hàng: KH chịu chi phí từ điểm đấu nối đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực)
  III. Thời gian giải quyết:
  - 05 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ và đã thanh toán đủ chi phí (nếu có). Trừ trường hợp bất khả kháng
  - Trường hợp phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện không quá 07 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện hạ áp - mua điện ngoài sinh hoạt, công suất >= 40kW

  CẤP ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP CHO MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Hộ khẩu thường trú;
  - Sổ tạm trú;
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
  - Quyết định phân nhà;
  - Hợp đồng mua bán nhà;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  - Hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu;
  - Giấy tờ của chủ sở hữu nhà/quyền sử dụng đất đồng ý cho tổ chức/cá nhân được quyền sử dụng địa điểm mua điện;
  - Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia.
  3. Thông tin xác định mục đích sử dụng điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
  - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  - Quyết định thành lập đơn vị;
  - Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp http://dangkykinhdoanh.gov.vn/.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Khách hàng: KH chịu chi phí từ điểm đấu nối đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực)
  III. Thời gian giải quyết:
  - 05 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ và đã thanh toán đủ chi phí (nếu có). Trừ trường hợp bất khả kháng
  - Trường hợp phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện không quá 07 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện hạ áp - mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt

  CẤP ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP CHO MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Hộ khẩu thường trú;
  - Sổ tạm trú;
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
  - Quyết định phân nhà;
  - Hợp đồng mua bán nhà;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  - Hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu;
  - Giấy tờ của chủ sở hữu nhà/quyền sử dụng đất đồng ý cho tổ chức/cá nhân được quyền sử dụng địa điểm mua điện;
  - Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia.
  3. Thông tin xác định mục đích sử dụng điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
  - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  - Quyết định thành lập đơn vị;
  - Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp http://dangkykinhdoanh.gov.vn/.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Khách hàng: KH chịu chi phí từ điểm đấu nối đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực)
  III. Thời gian giải quyết:
  - 05 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ và đã thanh toán đủ chi phí (nếu có). Trừ trường hợp bất khả kháng
  - Trường hợp phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện không quá 07 ngày làm việc.
 • Cấp điện từ lưới điện trung áp - Mua điện sinh hoạt

  CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Hộ khẩu thường trú;
  - Sổ tạm trú;
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
  - Quyết định phân nhà;
  - Hợp đồng mua bán nhà;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  - Hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu;
  - Giấy tờ của chủ sở hữu nhà/quyền sử dụng đất đồng ý cho tổ chức/cá nhân được quyền sử dụng địa điểm mua điện;
  - Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia.
  3. Hồ sơ đăng ký đấu nối
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Khách hàng: KH chịu chi phí từ điểm đấu nối đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực/Công ty Điện lực/Tổng công ty Điện lực)
  III. Thời gian giải quyết:
  - 30 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ và đã thanh toán đủ chi phí (nếu có). Trừ trường hợp bất khả kháng
 • Cấp điện từ lưới điện trung áp - mua điện ngoài sinh hoạt công suất

  CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP CHO MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Hộ khẩu thường trú;
  - Sổ tạm trú;
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
  - Quyết định phân nhà;
  - Hợp đồng mua bán nhà;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  - Hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu;
  - Giấy tờ của chủ sở hữu nhà/quyền sử dụng đất đồng ý cho tổ chức/cá nhân được quyền sử dụng địa điểm mua điện;
  - Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia.
  3. Thông tin xác định mục đích sử dụng điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
  - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  - Quyết định thành lập đơn vị;
  - Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp http://dangkykinhdoanh.gov.vn/.
  4. Hồ sơ đăng ký đấu nối.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Khách hàng: KH chịu chi phí từ điểm đấu nối đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực/Công ty Điện lực/Tổng công ty Điện lực)
  III. Thời gian giải quyết:
  - 30 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ và đã thanh toán đủ chi phí (nếu có). Trừ trường hợp bất khả kháng
 • Cấp điện từ lưới điện trung áp - mua buôn điện

  CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP CHO MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT.
  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Hộ khẩu thường trú;
  - Sổ tạm trú;
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
  - Quyết định phân nhà;
  - Hợp đồng mua bán nhà;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  - Hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu;
  - Giấy tờ của chủ sở hữu nhà/quyền sử dụng đất đồng ý cho tổ chức/cá nhân được quyền sử dụng địa điểm mua điện;
  - Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia.
  3. Thông tin xác định mục đích sử dụng điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
  - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  - Quyết định thành lập đơn vị;
  - Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp http://dangkykinhdoanh.gov.vn/.
  4. Hồ sơ đăng ký đấu nối.
  5. Giấy phép hoạt động điện lực.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Khách hàng: KH chịu chi phí từ điểm đấu nối đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực/Công ty Điện lực/Tổng công ty Điện lực)
  III. Thời gian giải quyết:
  - 30 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ và đã thanh toán đủ chi phí (nếu có). Trừ trường hợp bất khả kháng
 • Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

  THAY ĐỔI CHỦ THỂ TRÊN HĐMBĐ - SINH HOẠT
  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Hộ khẩu thường trú;
  - Sổ tạm trú;
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
  - Quyết định phân nhà;
  - Hợp đồng mua bán nhà;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  - Hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu;
  - Giấy tờ của chủ sở hữu nhà/quyền sử dụng đất đồng ý cho tổ chức/cá nhân được quyền sử dụng địa điểm mua điện;
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Miễn phí
  III. Thời gian giải quyết:
  - Không quá 3 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ đến khi hoàn thành xong dịch vụ.
  THAY ĐỔI CHỦ THỂ TRÊN HĐMBĐ - NGOÀI SINH HOẠT
  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  3. Giấy tờ tùy thân chủ mới:
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Hộ khẩu thường trú;
  - Sổ tạm trú;
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
  - Quyết định phân nhà;
  - Hợp đồng mua bán nhà;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  - Hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu;
  - Giấy tờ của chủ sở hữu nhà/quyền sử dụng đất đồng ý cho tổ chức/cá nhân được quyền sử dụng địa điểm mua điện;
  - Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia.
  3. Thông tin xác định mục đích sử dụng điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
  - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  - Quyết định thành lập đơn vị;
  - Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp http://dangkykinhdoanh.gov.vn/.
  4. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải:
  - Đối với khách hàng mua điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng ≥ 40 kW.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Miễn phí
  III. Thời gian giải quyết:
  - Không quá 3 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ đến khi hoàn thành xong dịch vụ.
 • Thay đổi mục đích sử dụng điện

  THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐIỆN
  I.Thủ tục:
  a. Trường hợp thay đổi từ mục đích ngoài sinh hoạt sang mục đích sinh hoạt.
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  b. Trường hợp thay đổi từ mục đích sinh hoạt sang mục đích ngoài sinh hoạt.
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Giấy tờ xác nhận chủ thể hợp đồng mua bán điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Hộ khẩu thường trú;
  - Sổ tạm trú;
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
  - Quyết định phân nhà;
  - Hợp đồng mua bán nhà;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  - Hợp đồng cho thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu;
  - Giấy tờ của chủ sở hữu nhà/quyền sử dụng đất đồng ý cho tổ chức/cá nhân được quyền sử dụng địa điểm mua điện;
  - Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia.
  3. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải: Đối với khách hàng mua điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng ≥ 40 kW.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Miễn phí
  III. Thời gian giải quyết:
  - Không quá 3 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ đến khi hoàn thành xong dịch vụ.
 • Thay đổi định mức sử dụng điện

  THAY ĐỔI ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN
  I. Thủ tục:
  a. Trường hợp 1: 01 ngôi nhà (Có 2 hộ gia đình trở lên, dùng chung 01 công tơ)
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ khẩu.
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Thông tin xác định số hộ: Là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực của: Sổ hộ khẩu của các hộ dùng chung công tơ.
  b. Trường hợp 2: Sử dụng vào mục đích sinh hoạt cho nhà ở tập thể của cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, nhà ở của người tu hành; ký túc xá học sinh, sinh viên (Dùng chung 1 công tơ)
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Thông tin xác định số hộ và ủy quyền của các hộ dùng chung.
  - Sổ tạm trú hoặc danh sách cán bộ, chiến sỹ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị đối với lực lượng vũ trang (cứ 4 người tính là một hộ sử dụng điện để áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt).
  - Trường hợp không thể kê khai được số người thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3(Theo TT 16/2014: Khoản 3 - Điều 10)
  c. Trường hợp 3: Sử dụng vào mục đích sinh hoạt của người thuê nhà (dùng chung công tơ)
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Thông tin xác định số hộ:
  - Tại mỗi địa chỉ nhà cho thuê, bên bán điện chỉ ký một hợp đồng mua bán điện duy nhất. Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm xuất trình sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn của người thuê nhà;
  - Đối với trường hợp cho hộ gia đình thuê: Chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc ủy quyền cho hộ gia đình thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện), mỗi hộ gia đình thuê nhà được tính một định mức;(Theo TT 16/2014: điểm a, b, khoản 4, điều 10)
  d. Trường hợp 4: cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình):
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Thông tin xác định số hộ:
  - Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà);
  - Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng (Chủ nhà bắt buộc phải là người làm việc với Điện lực về nâng định mức).
  - Trường hợp, Chủ nhà không kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.
  - Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 01 người được tính là 1/4 định mức, 02 người được tính là 1/2 định mức, 03 người được tính là 3/4 định mức, 04 người được tính là 1 định mức. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.
  - Bên bán điện có quyền kiểm tra, yêu cầu bên mua điện xuất trình sổ đăng ký tạm trú hàng tháng để xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.” (Theo TT 25/2018 sửa đổi TT 16/2014, sửa điểm c, khoản 4, điều 10)
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Miễn phí
  III. Thời gian giải quyết:
  - Không quá 3 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ đến khi hoàn thành xong dịch vụ.
 • Thay đổi thông tin đã đăng ký

  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Giấy tờ khách hàng muốn thay đổi: sổ hộ khẩu. Số điện thoại, mã số thuế...
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Miễn phí
  III. Thời gian giải quyết:
  - Không quá 3 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ đến khi hoàn thành xong dịch vụ.
 • Gia hạn hợp đồng mua bán điện

  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;:
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Giấy tờ xác định thời gian gia hạn thêm
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Miễn phí
  III. Thời gian giải quyết:
  - Không quá 3 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ đến khi hoàn thành xong dịch vụ.
 • Chấm dứt hợp đồng mua bán điện

  CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Miễn phí
  III. Thời gian giải quyết:
  - Không quá 3 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ đến khi hoàn thành xong dịch vụ.
 • Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm

  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Giấy tờ quyền/được phép sử dụng vị trí đo đếm mới (trường hợp thay đổi vị trí thiết bị đo đếm và vị trí mới không thuộc quyền sở hữu của khách hàng)
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Khách hàng : chịu toàn bộ chi phí để thay đổi vị trí công tơ (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực/Công ty Điện lực/Tổng công ty Điện lực).
  III. Thời gian giải quyết:
  - Không quá 5 ngày làm việc tính từ khi ĐL tiếp nhận đủ hồ sơ và KH đã thanh toán đủ chi phí (nếu có)đến khi hoàn thành xong dịch vụ.
 • Thay đổi công suất sử dụng điện

  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  2. Bảng kê công suất thiết bị sử dụng điện.
  3. Đăng ký biểu đồ phụ tải. Đối với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại ≥ 40 kW.
  (Trường hợp mua điện ngoài sinh hoạt thay đổi ngành nghề hoặc chuyển từ sinh hoạt sang ngoài sinh hoạt có thêm giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện: Giấy phép kinh doanh...);
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - KH chịu chi phí từ sau thiết bị đóng cắt bảo vệ công tơ về đến hộ dùng điện (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực/Công ty Điện lực/ Tổng công ty Điện lực);
  III. Thời gian giải quyết:
  - Không quá 5 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ đến khi hoàn thành xong dịch vụ.
 • Cấp điện trở lại theo yêu cầu của khách hàng

  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Chi phí ngừng, cấp điện trở lại theo qui định hiện hành;
  III. Thời gian giải quyết:
  - Không quá 5 ngày làm việc tính từ khi ngành điện tiếp nhận đủ hồ sơ đến khi hoàn thành xong dịch vụ.
 • Kiểm tra công tơ thiết bị đo đếm

  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Miễn phí
  III. Thời gian giải quyết:
  - Không quá 3 ngày làm việc
 • Kiểm định công tơ thiết bị đo đếm

  I. Thủ tục:
  1. Giấy tờ tùy thân của người đứng mua điện: là bản điện tử, bản sao (bao gồm cả bản chụp từ thiết bị công nghệ, bản photo) và được đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực nếu cần xác thực; bao gồm một trong những loại giấy tờ sau:
  - Chứng minh nhân dân;
  - Hộ chiếu;
  - Thẻ căn cước công dân;
  - Các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân xác định nhân thân khách hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.
  II. Trách nhiệm chi phí:
  - Toàn bộ chi phí kiểm định (của đơn vị độc lập) khi kết quả kiểm định xác định công tơ/thiết bị đo đếm điện đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định
  III. Thời gian giải quyết:
  - Kiểm tra và kiểm định của Điện lực không quá 5 ngày làm việc.
  - Kiểm định công tơ của đơn vị độc lập: 15 ngày làm việc.
Lên