Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19006769

Thông tin hỗ trợ

  • Trang chủ
  • Thông tin hỗ trợ
  • Điện mặt trời trên mái nhà
THÔNG TIN QUY ĐỊNH ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ
NỘI DUNG
  • 01. XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐMTMN
  • 02. CƠ CHẾ MUA BÁN ĐIỆN VÀ GIÁ MUA ĐIỆN CỦA DỰ ÁN ĐMTMN
  • 03. PHÂN CẤP KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA ĐIỆN TỪ DỰ ÁN ĐMTMN
  • 04. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU NỐI VÀ MUA ĐIỆN TỪ CÁC DỰ ÁN ĐMTMN
  • 05. THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN
  • 06. GHI NHẬN SẢN LƯỢNG VÀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ MUA ĐIỆN
  • 07. BIỂU MẪU
LƯU ĐỒ
VĂN BẢN THAM KHẢO
Lên