Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19006769

Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố Quy định cung cấp các dịch vụ điện

Quyết định số 353/QĐ-EVN ngày 17/3/2021 của Tổng Giám đốc EVN về việc ban hành Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (gọi tắt là Quyết định 353) có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/4/2021.
Theo Quyết định 353, các nhóm dịch vụ điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam cụ thể như sau:
1. Tổng quan các dịch vụ điện


2. Dịch vụ cấp điện mới hạ áp


3. Dịch vụ cấp điện mới trung áp


4. Dịch vụ miễn phí trong quá trình thực hiện HĐMBĐ


5. Dịch vụ có chi phí trong quá trình thực hiện HĐMBĐ


6. Kiểm tra/ kiểm định thiết bị đo đếm

Chi tiết có tại Quyết định số 353/QĐ-EVN

tin tức mới nhất

Lên