Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19006769

Trung tâm Chăm sóc khách hàng với công tác an toàn phòng cháy chữa cháy

Cùng với nhiệm vụ chính: Chăm sóc khách hàng sử dụng điện, trong những năm qua, Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc luôn quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN), nhằm giảm thiểu tai nạn lao động (TNLĐ) và cháy nổ, bệnh nghề nghiệp tại Trung tâm.
Hằng năm, Trung tâm thường xuyên tổ chức rà soát và kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC&CNCH, Đội xung kích PCCC&CNCH và xây dựng, triển khai kế hoạch bảo hộ lao động, các biện pháp ATVSLĐ - PCCN, hoàn thiện nội quy, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho CBNV.
Kể từ ngày thành lập đến nay, Trung tâm chưa để xảy ra sự cố cháy nổ tại đơn vị. Định kỳ, hàng năm đều tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, PCCN cho CBNV. Trong đó, đặc biệt là huấn luyện cho Đội xung kích PCCC&CNCH. Đồng thời, tổ chức huấn luyện kiến thức kỹ thuật điện cho CBNV, kiến thức phòng chống cháy nổ, nhất là cháy nổ trong lĩnh vực Điện lực đáp ứng yêu cầu chăm sóc khách hàng sử dụng điện.
 
Học viên Trung tâm CSKH thực hành diễn tập thực tế năm 2018 (Ảnh: Trần Tuấn)

Bên cạnh đó, Trung tâm đã chủ động xây dựng các quảng cáo (Poster) khuyến nghị các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện sinh để tuyên truyền trên bảng tin nội bộ đến toàn thể CBNV đơn vị và truyền thông đến khách hàng sử dụng điện trên trang Web CSKH.
 
Khuyến nghị một số biện pháp PCCC trong sử dụng điện sinh hoạt (Thiết kế: Phương Anh-Khánh Vinh)
 
Với sự quan tâm, chỉ đạo của Giám đốc đơn vị, Ban chỉ đạo PCCC&CNCH Trung tâm đã thực hiện tốt công tác PCCN, qua đó đã giúp người lao động tại đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về PCCN, bảo vệ môi trường làm việc an toàn, tránh chủ quan, thiếu thận trọng gây hậu quả cho sức khỏe, tính mạng của mình, đồng nghiệp và truyền thông đến khách hàng sử dụng điện các biện pháp PCCC trong sử dụng điện sinh hoạt.
Phí Khánh Vinh-TTCSKH EVNNPC
 

tin tức mới nhất

Lên