Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19006769

Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc tổ chức lớp đào tạo bồi huấn nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng

Để cập nhật kịp thời và triển khai thực hiện các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc liên quan đến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã triển khai tổ chức lớp đào tạo bồi huấn nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện cho CBNV, GDV của Trung tâm và GDV thuê ngoài của Công ty TNHH BPO Niềm Tin Việt (BPO).

Bà Dương Thị Hoa – Phó Giám đốc Trung tâm CSKH phát biểu khai giảng lớp học
 
Chương trình đào tạo diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31/6/2021. Lớp học do lãnh đạo Phòng CSKH trực tiếp hướng dẫn, các nội chủ yếu tập trung hướng dẫn CBNV, GDV triển khai thực hiện các nội dung theo văn bản số 3225/TB-EVNNPC ngày 18/6/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc xử lý phản ánh của khách hàng trên CRM tháng 5 năm 2021; Giải đáp các vướng mắc trong thực hiện tư vấn  yêu cầu của khách hàng theo Quyết định số 353/QĐ-EVN ngày 17/3/2021 về việc ban hành Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

 
Ông Nguyễn Ngọc Thành – Phó Trưởng phòng CSKH – Giảng viên chính lớp học
 
Thông qua hoạt động đào tạo bồi huấn các CBNV, GDV đã nhận thức sâu sắc hơn về các kỹ năng theo chuẩn dịch vụ khách hàng, cùng thảo luận, rút kinh nghiệm hoàn thiện về kỹ năng xử lý tình huống, các nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ điện để ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ Chăm sóc khách hàng.
Để đảm bảo việc học tập của CBNV, GDV, Trung tâm vẫn bố trí số lượng GDV phù hợp để tiếp nhận, giải đáp, hỗ trợ yêu cầu của khách hàng qua Tổng đài CSKH. Tại lớp học, Ban tổ chức yêu cầu toàn bộ CBNV, GDV thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như rửa tay/sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, ngồi giãn cách để đảm bảo hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19 tại TTCSKH.
                                                          Bộ phận truyền thông – P.CSKH
 

tin tức mới nhất

Lên