Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19006769

Khuyến nghị khách hàng thanh toán dịch vụ trực tuyến - phòng chống COVID – 19


 
Để phòng chống dịch Covid và thuận tiện cho quý khách hàng - TTCSKH Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khuyến nghị Quý khách hàng thanh toán tiền điện bằng các hình thức sau:
 
I. Thanh toán qua cổng DVCQG
Quý khách thực hiện như sau:
1. Đăng nhập tài khoản dịch vụ công trên trang https://dichvucong.gov.vn
2. Chọn Thanh toán trực tuyến/Thanh toán tiền điện
3. Bấm Thêm mã Khách hàng/Nhập mã Khách hàng cần thanh toán
4. Bấm Tra cứu để kiểm tra thông tin thanh toán
5. Bấm Thanh toán. Chọn thanh toán qua các đối tác Ngân hàng (hoặc Trung gian) theo hướng dẫn.
 
II. Thanh toán qua Website CSKH
Quý khách thực hiện như sau:
1. Đăng nhập thông tin KH cần thanh toán trên vào website: http://cskh.npc.com.vn
2. Chọn Dịch vụ trực tuyến/Thanh toán trực tuyến
3. Chọn Thanh toán tiền điện và dịch vụ khác
4. Bấm Tra cứu để kiểm tra thông tin thanh toán
5. Bấm Thanh toán. Chọn thanh toán qua các đối tác Ngân hàng (hoặc Trung gian) theo hướng dẫn.
 
III. Thanh toán qua App CSKH (EVNNPC.CSKH)
Quý khách thực hiện như sau:
1. Đăng nhập thông tin KH cần thanh toán trên App cskh
2. Chọn Dịch vụ/ Thanh toán trực tuyến/Thanh toán tiền điện và dịch vụ khác
3. Bấm Tra cứu để kiểm tra thông tin thanh toán
4. Bấm Thanh toán. Chọn thanh toán qua các đối tác Ngân hàng (hoặc Trung gian) theo hướng dẫn.
 
IV. Thanh toán qua tổ chức Ngân hàng
Quý khách thực hiện như sau:
1. Chọn ngân hàng của Quý khách đã cài trên điện thoại hoặc Website ngân hàng (ví dụ BIDV).
Sau khi đăng nhập thành công:
2. Chọn thanh toán
3. Chọn Tiền điện
4. Chọn EVN
5. Chọn EVN miền Bắc.
6. Nhập mã khách hàng (có trên hoá đơn tiền điện của KH cần thanh toán)
7. Thực hiện thao tác theo hướng dẫn của Ngân hàng.
 
Kính mong quý khách hưởng ứng. Nếu có vướng mắc xin gọi đến 19006769 để được hỗ trợ. Trân trọng!
Phạm Hoàng Hà Giang – TTCSKH

tin tức mới nhất

Lên