Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769
Câu hỏi 1:
Quy định vận hành công trình điện?
Trả lời:
- Ở các trạm biến áp, trạm cắt cũng như các công trình khác lắp đặt trên cao không có hàng rào vây quanh thì các tay truyền động dao cách ly và các tủ phân phối phải được khóa. Thang cố định để trèo lên sàn thao tác phải đặt biển cảnh báo cấm trèo;
- Ở máy cắt điện và bộ phận truyền động phải có bộ chỉ thị vị trí đóng hoặc cắt. Ở các máy cắt điện có bộ truyền động đặt liền với máy cắt thì chỉ cần đặt bộ chỉ thị vị trí đóng cắt hoặc ở máy cắt điện hoặc ở bộ truyền động. Ở các máy cắt điện tiếp điểm làm việc của nó dễ dàng quan sát được vị trí đóng hoặc cắt thì không nhất thiết phải có bộ chỉ thị vị trí đóng cắt của máy cắt;
- Ở các bộ truyền động dao cách ly, dao tiếp đất, dao tách nhánh và các thiết bị khác có tường ngăn cách với các thiết bị thì phải có bộ phận chỉ thị vị trí "đóng" và "cắt";
- Kiểm tra và thí nghiệm đối với TBPP phải thực hiện theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật về thí nghiệm điện.
- Kiểm tra an toàn định kỳ theo quy định đối với hệ thống chống sét, nối đất của TBPP so với quy định và xử lý kịp thời khi không đạt yêu cầu kỹ thuật;
-Kiểm tra an toàn định kỳ theo quy định đối với dụng cụ phòng cháy chữa cháy và hệ thống PCCC, lập kế hoạch trang bị bổ sung và duy tu bảo dưỡng;
-Kiểm tra định kỳ theo quy định đối với các phương tiện cứu hộ, cứu nạn.
-Bảo dưỡng và đại tu thiết bị TBPP được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt để bố trí thời gian bảo dưỡng và đại tu hợp lý đồng thời vẫn bảo đảm cung cấp điện liên tục và an toàn.
Câu hỏi 2:
Quy định Thông báo về sự nguy hiểm và bồi thường thiệt hại khi sửa chữa công trình điện?
Trả lời:
- Khi sửa chữa, bảo dưỡng đường dây phải thông báo trên dọc tuyến đường dây về thời gian và phạm vi làm việc cùng với những cảnh báo về nguy hiểm có thể xảy ra. Trong quá trình thực hiện nếu gây thiệt hại thì đơn vị quản lý phải thỏa thuận với địa phương về phương thức đền bù theo quy định hiện hành.