Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769
Câu hỏi 1:
Thủ tục nghiệm thu kỹ thuật công trình điện gồm những hồ sơ gì?
Trả lời:
- Văn bản pháp lý của công trình:
+ Quyết định giao kế hoạch đầu tư, xây dựng công trình.
+ Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư.
+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán công trình.
+ Các quyết định thầu, chỉ định thầu.
+ Quyết định cấp đất xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền, giấy phép xây dựng công trình, hồ sơ mặt bằng tuyến, hồ sơ đền bù và giải phóng mặt bằng xây dựng của công trình.
- Hồ sơ kỹ thuật công trình:
+ Các biên bản bổ xung, thay đổi thiết kế đã được phê duyệt (nếu có).
+ Nhật ký thi công công trình.
+ Hồ sơ hoàn công, hồ sơ lý lịch, thuyết minh sử dụng các trang thiết bị được lắp đặt trên công trình.
+ Hồ sơ thí nghiệm thiết bị của công trình (Các biên bản thí nghiệm về điện, dầu (nếu có) của các thiết bị như máy biến áp, máy cắt, cầu do, máy biến áp đo lường, máy biến dòng điện, rơ le bảo vệ, chống sét, thu lôi, cách điện các loại, cáp, dây dẫn. Các biên bản đo điện trở của hệ thống tiếp đất của toàn bộ hệ thống trạm, cột, đường dây).
+ Đơn đề nghị nghiệm thu đấu nối công trình và phương án kỹ thuật, biện pháp an toàn đấu nối được phê duyệt.
Câu hỏi 2:
Nghiệm thu công trình điện phải qua mấy bước?
Trả lời:
Nghiệm thu công trình lưới điện phải qua hai bước:
- Nghiệm thu nguội công trình:
+ Kiểm tra thực tế mọi chi tiết của công trình đối chiếu với thiết kế và quy trình, quy phạm (Bao gồm cả kiểm tra từng chi tiết, bộ phận và kiểm tra tổng hợp toàn bộ công trình)
+ Phát hiện những thiếu sót về thi công, những sai phạm về kỹ thuật, an toàn để yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa và hoàn chỉnh công trình đảm bảo khi đóng điện vận hành an toàn.
- Nghiệm thu nóng công trình:
+ Đoàn nghiệm thu cơ sở sau khi xem xét cụ thể báo cáo và được chủ tịch hội đồng nghiệm thu đóng điện cho phép làm các biện pháp an toàn đấu nối công trình để nghiệm thu nóng.
+ Đại diện đơn vị xây lắp phải có bản cam kết rút hết người và tiếp địa ra khỏi công trình.
+ Tiến hành đóng điện cho công trình mang điện ở trạng thái không tải, non tải, đầy tải trong phạm vi cho phép của quy trình.
+ Thời gian nghiệm thu nóng công trình quy định như sau:
24 giờ liên tục đối với đường dây trung áp (với điện áp định mức)
72 giờ liên tục đối với trạm biến áp và các thiết bị điện trong trạm biến áp.
+ Kiểm tra tổng thể toàn diện công trình có đảm bảo thông số kỹ thuật vận hành, tiêu chuẩn thiết kế. Xem xét công trình có còn bộc lộ những thiếu sót, sai phạm mà trong quá trình nghiệm thu nguội chưa phát hiện (Chủ yếu kiểm tra, quan sát các thông số kỹ thuật của thiết bị trên các đồng hồ đo đếm điện và hệ thống rơ le, bảo vệ).