Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769
Câu hỏi 1:
Khách hàng nghi ngờ công tơ điện của hộ gia đình mình chạy nhanh, muốn kiểm tra lại công tơ thì chi phí và thời gian kiểm tra lại công tơ điện là bao nhiêu?
Trả lời:
- Điện lực sẽ phúc tra lại chỉ số công tơ của gia đình khách hàng, nếu có sai sót trong việc ghi chỉ số Điện lực sẽ có trách nhiệm sửa lại hóa đơn tiền điện cho đúng với thực tế sử dụng của gia đình khách hàng.
- Trong trường hợp chỉ số công tơ đúng, kiểm tra không có hiện tượng chạm chập, câu móc trộm điện, Điện lực sẽ kiểm tra lại công tơ để đảm bảo độ chính xác cho việc sử dụng và thanh toán tiền điện.
* Chi phí cho việc kiểm định thiết bị đo đếm điện?
- Khách hàng phải trả phí kiểm định trong trường hợp tổ chức kiểm định độc lập nếu xác định thiết bị đo đếm điện hoạt động theo đúng Tiêu chuẩn Việt Nam
- Bên bán điện phải trả phí kiểm định trong trường hợp tổ chức kiểm định độc lập nếu xác định thiết bị đo đếm điện hoạt động không đúng Tiêu chuẩn Việt Nam.
Câu hỏi 2:
Điện lực ghi sai chỉ số thì khách hàng được bồi thường như thế nào và trách nhiệm của Nhân viên điện lực ghi sai?
Trả lời:
- Khi Điện lực nhận được kiến nghị của khách hàng về việc GCS, ĐL phải tổ chức kiểm tra, giải quyết kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật trong thời hạn ≤ 24h
- ĐL sẽ phải hoàn trả lại cho KH khoản chi phí chênh lệch do ghi sai chỉ số
- Việc sửa chỉ số công tơ sau khi phát hành hoá đơn chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành thủ tục điều chỉnh hóa đơn.
- Trách nhiệm của nhân viên Điện lực ghi sai hoặc nhập sai số liệu gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của khách hàng thì chịu trách nhiệm theo Nội quy lao động của đơn vị. Nếu mức độ ảnh hưởng lớn sẽ chịu trách nhiệm theo các quy định của pháp luật.