Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769
Câu hỏi 1:
Vì sao giá bán điện giờ cao điểm cao hơn nhiều so với giờ thấp điểm?
Trả lời:
Chi phí để sản xuất điện trong giờ cao điểm để đáp ứng yêu cầu phụ tải trên toàn hệ thống điện quốc gia là lớn nhất vì khi đó phải huy động tối đa công suất của các nhà máy nhiệt điện (Các nhà máy nhiệt điện có giá thành sản xuất điện cao so với thủy điện) do đó Bộ công thương xây dựng khung giá giờ cao điểm cao nhất nhằm mục đích hạn chế phụ tải sử dụng điện trong giờ cao điểm góp phần giảm chi phí đầu vào của các ngành SXKD trong nền kinh tế, hạn chế sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch, hạn chế ô nhiễm môi trường.
Câu hỏi 2:
Việc điều chỉnh giá điện có ảnh hưởng gì đến những hộ nghèo không?
Trả lời:
Ngày 30/11/2017 bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4459/QĐ-BCT về việc điều chỉnh giá điện. Việc điều chỉnh giá điện gần như không ảnh hưởng đến những hộ nghèo vì các hộ thường chỉ dùng đến 50 kwh/tháng. Khung giá điện sinh hoạt bậc thang bậc 1 từ 0-50 kwh đầu chỉ tăng 65 đồng/kwh.