Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769
Câu hỏi 1:
Điện lực lập sai hóa đơn tiền điện thì sẽ xử lý như thế nào, lập sai hóa đơn khách hàng không nộp tiền điện có được không?
Trả lời:
Điện lực lập sai hóa đơn tiền điện thì sẽ thực hiện kiểm tra và tính toán, lập lại hóa đơn cho đúng với thực tế, trong quá trình giải quyết khách hàng vẫn phải nộp tiền điện theo hóa đơn đã phát hành và đúng kỳ nộp tiền điện theo thỏa thuận trong hợp đồng (Theo khoản 5 điều 23 luật Điện lực). Sau khi kiểm tra căn cứ thực tế Điện lực sẽ làm thủ tục truy thu hoặc thoái hoàn tiền Điện cho khách hàng.