Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769
Câu hỏi 1:
Khi khách hàng phát hiện ra việc ghi chỉ số công tơ sai thì báo cho ai và hướng xử lý như thế nào?
Trả lời:
Khi khách hàng phát hiện ra nhân viên ghi chỉ số công tơ tơ nhà khách hàng sai không đúng với thực tế, khách hàng gọi điện đến Trung tâm chăm sóc khách hàng số điện thoại 19006769 để được hỗ trợ kiểm tra. Điện lực sẽ thực hiện kiểm tra nếu đúng như khách hàng phản ánh Điện lực sẽ ghi lại hoặc tính toán lại để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.