Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769
Câu hỏi 1:
Giấy tờ tùy than và giấy tờ xác định chủ thể HĐ MBĐ là những loại giấy tờ nào?
Trả lời:
1. Giấy tờ tùy thân: Là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).
2. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ: Là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị)
Câu hỏi 2:
Hồ sơ để mua điện SH (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ từ lưới hạ áp gồm những gì?
Trả lời:
Hồ sơ mua điện để mua điện SH (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ từ lưới hạ áp gồm những giất tờ sau.
1. Giấy đề nghị mua điện
2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)
3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ
4. Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/xác nhận công an quản lý trên địa bàn của các hộ dùng chung
5. Giấy ủy quyền có chữ ký của các hộ dùng chung