Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769
Câu hỏi 1:
Trước khi cắt điện do nợ Điện lực có báo không?
Trả lời:
Theo quy định KH nợ tiền điện sau 2 lần thông báo và trước khi cắt phải thông báo trước 24 giờ. Để đóng điện trở lại khách hàng phải nộp đủ tiền điện đang nợ và tiền chi phí đóng cắt.
Câu hỏi 2:
Khi nào thì được phép cắt điện không thông báo trước?
Trả lời:
Trường hợp ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện khẩn cấp do sự cố, do sự kiện bất khả kháng mà bên bán điện không kiểm soát được có nguy cơ làm mất an toàn nghiêm trọng cho người, trang thiết bị hoặc do thiếu nguồn điện đe dọa đến an toàn của hệ thống điện thì đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện được ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện đối với bên mua điện để xử lý và trong thời hạn 24 giờ phải thông báo cho bên mua điện biết nguyên nhân, dự kiến thời gian cấp điện trở lại.