NỘI DUNG HỒ SƠ GIẤY TỜ

HIỆU CHỈNH NỘI DUNG HỒ SƠ

Hệ thống đang xử lý...

{{hieu_chinh_result}}
Nội dung hiệu chỉnh
{{message_error}}
Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769
THEO DÕI TIẾN ĐỘ CẤP ĐIỆN
{{item.TEN_DVIQLY}} {{item.TEN_DVIQLY}}
Xin vui lòng nhập mã yêu cầu
Tìm kiếm

Hệ thống đang xử lý...

Tiến độ Hồ sơ giấy tờ
STT
Hồ sơ giấy tờ
Trạng thái
Xem
{{$index+1}} {{item.TEN_HSGT}} {{HienThiTrangThai(item.TINH_TRANG)}} Xem
{{ghi_chu}}
Hướng dẫn sử dụng ký OTP Ký xác nhận tất cả
STT
Mã yêu cầu
Họ tên
Điện thoại
Trình tự thực hiện
Thời gian
{{$index+1}}
{{ttin_chung.MA_YCAU_KNAI}}
{{ttin_chung.TEN_NGUOIYCAU}}
{{ttin_chung.DTHOAI}}
{{item.NDUNG_XLY}}
{{item.THOIGIAN_XULY}}
{{model.MA_DVI_QLY}}
KÝ XÁC NHẬN THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Hệ thống đang xử lý...

{{nodung}}
{{title}}
Email Điện thoại
{{message_error}}

Trở lại nhập email

HƯỚNG DẪN KÝ XÁC NHẬN OTPBước 1: Tích vào nút chọn hồ sơ muốn ký

Bước 2: Bấm vào nút xác nhận hồ sơ đã chọn

Bước 3: Nhập số diện thoại/email nhận mã OTP

Bước 4: Nhập mã OTP vào form nhập OTP

Bước 5: Chờ hệ thống thông báo kết quả

NỘI DUNG HỒ SƠ GIẤY TỜ

5
KÝ XÁC NHẬN THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ
{{nodung}}
{{title}}
Email Điện thoại
{{message_error}}
Trở lại nhập phương thức gửi OTP

HƯỚNG DẪN KÝ XÁC NHẬN OTPBước 1: Tích vào nút chọn hồ sơ muốn ký

Bước 2: Bấm vào nút xác nhận hồ sơ đã chọn

Bước 3: Nhập số diện thoại/email nhận mã OTP

Bước 4: Nhập mã OTP vào form nhập OTP

Bước 5: Chờ hệ thống thông báo kết quảHIỆU CHỈNH NỘI DUNG HỒ SƠ

Hệ thống đang xử lý...

{{hieu_chinh_result}}
Nội dung hiệu chỉnh
{{message_error}}