Hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19006769

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC THÔNG BÁO

Về việc: Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương
 
Để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, ngày 18 tháng 12 năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho các khách hàng sử dụng điện trong ba (03) tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020. Tiền điện sẽ được lập và thực hiện hỗ trợ vào tháng 12-2020.
Theo đó, các đối tượng được giảm như sau:
* Giảm giá bán điện:
- Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4;
- Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông thì giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất.
(Mức giá áp dụng cho các đối tượng có phụ lục chi tiết kèm theo).
* Giảm tiền điện (giá trị trước thuế):
- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19;
- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.
(Lưu ý: Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thu phí cách ly y tế tập trung).

BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN ÁP DỤNG CHO ĐIỆN NĂNG TRONG KHOẢNG THỜI GIAN ĐỂ HỖ TRỢ GIẢM GIÁ ĐIỆN ĐỢT 2 DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19

I. Đối với khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt bậc thang
 TT  Định mức bậc thang Giá bán điện theo QĐ 648/QĐ-BCT (đồng/kWh) Giá bán điện giảm giá cho KH (đợt 2 do ảnh hưởng COVID-19)
(đồng/kWh)
1 Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.678 1.510
2 Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.734 1.561
3 Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.014 1.813
4 Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.536 2.282
5 Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.834 2.834
6 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.927 2.927
 
II. Đối với cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông
Stt Cấp điện áp Giá bán điện kinh doanh theo QĐ 648/QĐ-BCT (đồng/kWh) Giá bán điện sản xuất theo QĐ 648/QĐ-BCT áp dụng cho đối tượng KH (đợt 2 do ảnh hưởng COVID-19)
(đồng/kWh)
1 Cấp điện áp từ 110 kV trở lên    
  a) Giờ bình thường 2.629 1.536
  b) Giờ thấp điểm 1.547 970
  c) Giờ cao điểm 4.400 2.759
2 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV    
  a) Giờ bình thường 2.629 1.555
  b) Giờ thấp điểm 1.547 1.007
  c) Giờ cao điểm 4.400 2.871
3 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV    
  a) Giờ bình thường 2.629 1.611
  b) Giờ thấp điểm 1.547 1.044
  c) Giờ cao điểm 4.400 2.964
4 Cấp điện áp dưới 6 kV    
  a) Giờ bình thường 2.666 1.685
  b) Giờ thấp điểm 1.622 1.100
  c) Giờ cao điểm 4.587 3.076

                                               
Dương Vũ Giang – TTCSKH EVNNPC

tin tức mới nhất

Lên