Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

Công điện EVNNPC ứng phó với áp thấp nhiệt đới

  • 25/09/2017 09:21:33
  • 963

Công điện EVNNPC ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Đọc tiếp

Tuổi trẻ Tổng công ty Điện lực miền Bắc “Góp yêu thương hướng về vùng lũ”

  • 30/08/2017 15:55:28
  • 772

Tuổi trẻ Tổng công ty Điện lực miền Bắc “Góp yêu thương hướng về vùng lũ”

Đọc tiếp

Lưu trình điều chỉnh giá điện

  • 29/08/2017 13:10:11
  • 1056

Lưu trình điều chỉnh giá điện

Đọc tiếp

EVNNPC: Đảm bảo cung cấp điện trong các ngày nắng nóng

  • 05/06/2017 14:54:02
  • 940

Đó là một trong những chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đến các đơn vị trực thuộc, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy trong các ngày nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng, khiến phụ tải tăng cao tại nhiều khu vực...

Đọc tiếp

EVNNPC đảm bảo công tác dịch vụ khách hàng khi chuyển đổi hệ thống nhắn tin.

  • 17/05/2017 08:51:33
  • 1103

Nhằm đảm bảo việc chuyển đổi sang hệ thống nhắn tin chăm sóc khách hàng mới không làm gián đoạn công tác chăm sóc khách hàng và quá tải cho Trung tâm chăm sóc khách hàng (NPC.CC), EVNNPC đã ban hành văn bản số 1766/EVNNPC-KD về việc đảm bảo công tác dịch vụ khách hàng khi chuyển đổi hệ thông nhắn tin

Đọc tiếp


Trang 6 của 11

Tìm kiếm