Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

Văn bản số 125/EVN-TTĐ về việc thực hiện các thỏa thuận với điện mặt trời áp mái

  • 14/01/2020 13:27:50
  • 4569

Văn bản số 125/EVN-TTĐ về việc thực hiện các thỏa thuận với điện mặt trời áp mái

Đọc tiếp

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức chương trình Tri ân khách hàng năm 2019 tại huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

  • 25/12/2019 10:45:03
  • 2543

Thực hiện Chỉ thị số 5275/CT-EVNNPC-KD, ngày 22/11/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai các hoạt động trong tháng “Tri ân khách hàng” - 12/2019;

Đọc tiếp

Chi đoàn Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức chương trình Tri ân khách hàng năm 2019 tại thành phố Hải Dương

  • 09/12/2019 08:03:27
  • 3316

Thực hiện Chỉ thị số 5275/CT-EVNNPC-KD, ngày 22/11/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thực hiện các hoạt động trong tháng “Tri ân Khách hàng” năm 2019.

Đọc tiếp

Trung tâm Chăm sóc khách hàng -Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đoàn công tác học tập trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng- Tổng công ty Điện lực miền Bắc

  • 25/11/2019 16:27:52
  • 2185

Nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức và vận hành Trung tâm Chăm sóc khách hàng ngày càng hoàn thiện, ngày 21/11/2019, Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (TTCSKH HCMC) đã tổ chức đoàn CBNV đến học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc(TTCSKH EVNNPC.CC).

Đọc tiếp

TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ CẤP CHỨNG CHỈ BÌNH ĐẲNG GIỚI TOÀN CẦU EDGE

  • 01/11/2019 08:41:45
  • 3940

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại văn số 4776/EVNNPC-TC&NS ngày 25/10/2019 về việc Triển khai chương trình đánh giá cấp chứng chỉ bình đẳng giới Toàn cầu EDGE tại Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Đọc tiếp


Trang 6 của 35

Tìm kiếm