Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

Bài viết: Tư vấn ý nghĩa của biển báo “Dừng lại! Có điện nguy hiểm chết người”

  • 03/03/2017 11:22:59
  • 351

Nguy hiểm luôn tồn tại xung quanh chúng ta, đặc biệt là đối với lĩnh vực Điện.

Đọc tiếp

Tư vấn ý nghĩa của biển báo “Cấm vào! Điện áp cao nguy hiểm chết người”

  • 03/03/2017 10:52:16
  • 2912

Trong đời sống thực tế, nguy hiểm luôn tồn tại xung quanh chúng ta, đặc biệt là đối với lĩnh vực Điện.

Đọc tiếp

Tư vấn ý nghĩa của biển báo “Cấm trèo! Điện áp cao nguy hiểm chết người”

  • 03/03/2017 10:44:14
  • 2514

Có những cột điện và trạm biến áp gần khu vực các bạn đang sinh sống, các bạn có hiểu ý nghĩa của những biển báo trên cột ?

Đọc tiếp

Tư vấn ý nghĩa của biển “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc”

  • 03/03/2017 10:12:22
  • 1431

Để đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình tham gia làm việc trên lưới điện nhất là khi sửa chữa thiết bị điện

Đọc tiếp

Tư vấn ý nghĩa của biển báo “Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người”

  • 03/03/2017 09:47:47
  • 2196

Gần khu vực chúng ta đang sinh sống có những trạm biến áp hoặc tủ điện, các bạn có để ý đến biển báo và ý nghĩa của nó không?

Đọc tiếp


Trang 2 của 5

Tìm kiếm