Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

Không tìm thấy dữ liệu!

Chúc mừng khách hàng Nguyễn Văn Công đạt giải nhất cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động của tháng Tri ân” năm 2016

  • 10/01/2017 08:53:28
  • 618

Ngày 09/01/2017, được sự đồng ý của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Ban Quan hệ Cộng đồng, Ban Kinh doanh Điện năng, Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH)

Đọc tiếp

Trung tâm Chăm sóc khách hàng trao thưởng cho khách hàng đạt giải cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động của tháng Tri ân”

  • 07/01/2017 07:38:02
  • 629

Ngày 06/01/2017, được sự đồng ý của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Ban Quan hệ Cộng đồng, Ban Kinh doanh Điện năng, Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH),

Đọc tiếp

Danh sách các khách hàng nhận quà tri ân từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc do có nhiều đóng góp, hỗ trợ quảng bá dịch vụ Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đến với cộng đồng

  • 27/12/2016 10:46:57
  • 527

Danh sách các khách hàng nhận quà tri ân từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc do có nhiều đóng góp, hỗ trợ quảng bá dịch vụ Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đến với cộng đồng

Đọc tiếp

Chúc mừng các khách hàng may mắn và khách hàng trúng thưởng trong cuộc thi “tìm hiểu về hoạt động tháng tri ân khách hàng” của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

  • 27/12/2016 10:44:04
  • 517

Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH) xin gửi lời chúc mừng tới các khách hàng may mắn nhận quà tri ân của NPC khi gọi điện về Tổng đài 19006769 và khách hàng hàng trúng thưởng trong cuộc thi “Tìm hiểu về hoạt động tháng tri ân khách hàng” trên website của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng.

Đọc tiếp

Các chương trình quảng bá hoạt động dịch vụ chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc

  • 27/11/2016 12:34:03
  • 557

Các chương trình quảng bá hoạt động dịch vụ chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc

Đọc tiếp


Trang 1 của 3

Tìm kiếm