Ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện, áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

  • 05/10/2017 09:37:46
  • 40

Ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện, áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Đọc tiếp

Thông tư hướng dẫn chi phí bảo trì công trình xây dựng

  • 26/05/2017 08:54:40
  • 26

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì xây dựng công trình. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2017.

Đọc tiếp

Tỷ lệ chi phí công tác Nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình đường dây và trạm biến áp

  • 25/05/2017 16:54:39
  • 843

Bộ Công Thương ban hành văn bản số 9225/BCT-TCNL ngày 5/10/2011 về việc Công bố định mức tỷ lệ chi phí công tác Nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình đường dây và trạm biến áp. Không áp dụng định mức tỷ lệ chi phí công bố trên đối với các khối lượng công tác Nghiệm thu đóng điện bàn giao đã được nghiệm thu thanh quyết toán.

Đọc tiếp

Tài liệu hỗ trợ mẫu thiết kế điển hình TBA phân phối

  • 06/04/2017 17:36:06
  • 675

Ngày 21/02/2017, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành Bộ thiết kế điển hình TBA Phân phối và dây sau công tơ theo từng khu vực kèm theo Quyết định số 415/QĐ-EVNNPC

Đọc tiếp

Video - Hướng dẫn một số thông tin nhận biết về cấp điện áp của lưới điện

  • 07/09/2016 16:23:04
  • 569

Video - Hướng dẫn một số thông tin nhận biết về cấp điện áp của lưới điện

Đọc tiếp


Trang 1 của 2

Hỗ trợ trực tuyến