Tỷ lệ chi phí công tác Nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình đường dây và trạm biến áp

  • 25/05/2017 16:54:39
  • 483

Bộ Công Thương ban hành văn bản số 9225/BCT-TCNL ngày 5/10/2011 về việc Công bố định mức tỷ lệ chi phí công tác Nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình đường dây và trạm biến áp. Không áp dụng định mức tỷ lệ chi phí công bố trên đối với các khối lượng công tác Nghiệm thu đóng điện bàn giao đã được nghiệm thu thanh quyết toán.

Đọc tiếp

Tài liệu hỗ trợ mẫu thiết kế điển hình TBA phân phối

  • 06/04/2017 17:36:06
  • 411

Ngày 21/02/2017, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành Bộ thiết kế điển hình TBA Phân phối và dây sau công tơ theo từng khu vực kèm theo Quyết định số 415/QĐ-EVNNPC

Đọc tiếp

Bộ quy trình kinh doanh điện năng

  • 22/09/2016 10:31:53
  • 492

Bộ quy trình kinh doanh điện năng

Đọc tiếp

Quy trình Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

  • 22/09/2016 09:07:36
  • 613

Quy trình Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Đọc tiếp

Video - Hướng dẫn một số thông tin nhận biết về cấp điện áp của lưới điện

  • 07/09/2016 16:23:04
  • 442

Video - Hướng dẫn một số thông tin nhận biết về cấp điện áp của lưới điện

Đọc tiếp


Trang 1 của 2

Hỗ trợ trực tuyến