Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

Tập 5 Băng vết thương

  • 07/04/2020 13:32:40
  • 156

Tập 5 Băng vết thương

Đọc tiếp

Tập 2 Cấp cứu người bị điện giật

  • 07/04/2020 13:31:41
  • 127

Tập 2 Cấp cứu người bị điện giật

Đọc tiếp

Tập 1 Các nguyên lý cơ bản về sơ cấp cứu, cấp cứu tại chỗ

  • 07/04/2020 13:29:47
  • 158

Tập 1 Các nguyên lý cơ bản về sơ cấp cứu, cấp cứu tại chỗ

Đọc tiếp

Tập 4 Kỹ thuật cầm máu khẩn cấp

  • 06/04/2020 17:22:34
  • 204

Tập 4 Kỹ thuật cầm máu khẩn cấp

Đọc tiếp

Tập 3 Kỹ năng cấp cứu tim phổi.

  • 04/04/2020 19:42:33
  • 207

Tập 3 Kỹ năng cấp cứu tim phổi.

Đọc tiếp


Trang 1 của 3

Tìm kiếm