Danh sách khách hàng may mắn gọi điện vào Tổng đài 19006769 ngày 21/12/2016

  • 27/12/2016 11:14:00
  • 383

Danh sách khách hàng may mắn gọi điện vào Tổng đài 19006769 ngày 21/12/2016

Đọc tiếp

Danh sách khách hàng may mắn gọi vào tổng đài 19006769 - "tháng tri ân khách hàng" tháng 12/2016 _ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

  • 27/12/2016 09:41:49
  • 323

Danh sách khách hàng may mắn gọi vào tổng đài 19006769 - "tháng tri ân khách hàng" tháng 12/2016 _ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Đọc tiếp

Khách hàng may mắn

  • 13/11/2016 16:04:13
  • 441

Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH) Điện lực miền Bắc xin trân trọng kính mời toàn thể quý khách hàng sử dụng điện hãy gọi đến số 19006769 để tham gia chương trình khách hàng may mắn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trong tháng tri ân khách hàng, tháng 12/2016

Đọc tiếp


Trang 1 của 1

Hỗ trợ trực tuyến