Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

Không tìm thấy dữ liệu!

Tính giá điện 2017

  • 01/12/2017 09:50:58
  • 567

Tính giá điện 2017

Đọc tiếp

Thông cáo báo chí

  • 25/09/2017 09:24:21
  • 303

EVN đã khôi phục hoàn toàn việc cung cấp điện trở lại cho tất cả các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 10

Đọc tiếp

Tình hình khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 10 – DOKSURI (Tính đến 7h00 ngày 17/9/2017)

  • 18/09/2017 08:13:15
  • 337

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông tin cập nhật về tình hình khôi phục cung cấp điện và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 Doksuri tính đến thời điểm 7h ngày 17/9/2017 như sau:

Đọc tiếp

Tình hình khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 10 – DOKSURI (Tính đến 16h30 ngày 16/9/2017)

  • 16/09/2017 21:09:35
  • 338

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục cập nhật thông tin số 3 liên quan đến ảnh hưởng và tình hình khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra đối với hệ thống điện đến 16h30 ngày 16/9/2017 như sau:

Đọc tiếp

Tình hình khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 10 – DOKSURI (Tính đến 06h00 ngày 16/9/2017)

  • 16/09/2017 10:26:38
  • 319

Cơn bão số 10 trong năm 2017 và có tên quốc tế là Doksuri, ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình và tác động đến các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 15.

Đọc tiếp


Trang 1 của 6

Tìm kiếm