Tình huống hỏi - đáp qua email

  • 28/04/2017 13:54:07
  • 1000

Tình huống hỏi - đáp qua email

Đọc tiếp

Một số câu hỏi liên quan đến an toàn điện

  • 13/01/2017 10:43:35
  • 57

Một số câu hỏi liên quan đến an toàn điện

Đọc tiếp

Một số câu hỏi liên quan đến thay đổi thông tin và hợp đồng mua bán điện

  • 01/06/2016 08:49:47
  • 6142

Câu hỏi 1: Hợp đồng ngắn hạn của tôi đã hết hiệu lực, Anh chị tư vấn giúp thủ tục gia hạn HĐMBĐ?

Đọc tiếp

Một số câu hỏi liên quan đến ghi nhận và xử lý mất điện.

  • 01/06/2016 08:35:07
  • 1903

​Câu hỏi 1: Nhà tôi vừa mất điện cách đây ít phút, Tôi phải liên hệ với ai để được sửa chữa?

Đọc tiếp

Một số câu hỏi liên quan đến yêu cầu cấp điện

  • 24/05/2016 15:01:25
  • 43024

Câu hỏi 1: Để mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt? Gia đinh tôi cần các loại giấy tờ gì? Chi phí ra sao?

Đọc tiếp


Trang 1 của 2

Hỗ trợ trực tuyến