Hỗ trợ trực tuyến 24/7 : 19006769

SO SÁNH MỨC GIÁ BÁN ĐIỆN

  • 17/04/2020 10:48:14
  • 8744

Theo Công văn 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương ngày 16/4/2020 về hỗ trợ giá điện do COVID-19 và QĐ 648/2019/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 20/3/2020 về giá bán điện

Đọc tiếp

Biểu giá bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương và so sánh với biểu giá theo QĐ 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017

  • 20/03/2019 18:03:47
  • 29493

Biểu giá bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương và so sánh với biểu giá theo QĐ 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017

Đọc tiếp


Trang 1 của 1

Tìm kiếm