Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020

Chiều ngày 20/5/2020, Trung tâm Chăm sóc khách hàng (EVNNPC.CC) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có Ông Trịnh Quang Minh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), các Ông/Bà lãnh đạo, chuyên viên các Ban chuyên môn EVNNPC, cùng toàn thể CBNV Trung tâm Chăm sóc khách hàng.
Hội nghị đã nghe báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020 của EVNNPC.CC; Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống đối với người lao động. Hội nghị cũng đã thông qua việc quản lý và sử dụng các quỹ, kết quả hoạt động của Ban đối thoại người lao động và thảo luận thông qua các ý kiến góp ý dự thảo thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động của EVNNPC, Quy chế, quy định của EVNNPC.CC cần hoàn thiện, sửa đổi phù hợp với điều kiện thực tế trong giai đoạn hiện nay của đơn vị.
 
Ông Trịnh Quang Minh – Chủ tịch Công đoàn EVNNPC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Trịnh Quang Minh – Chủ tịch Công đoàn EVNNPC đã biểu dương tập thể lãnh đạo và CBNV EVNNPC.CC đã chủ động, sáng tạo, làm việc với tinh thần “vì niềm tin của khách hàng” để vượt khó hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Tổng công ty giao năm 2019, chăm lo đời sống CBNV ngày một tốt hơn. Ông nhận định năm 2020, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức nên ông yêu cầu tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV EVNNPC.CC cần đoàn kết, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, cống hiến của toàn thể CBNV.
 
Ông Nguyễn Trọng Phụng – Giám đốc EVNNPC.CC phát biểu tại Hội nghị
 
Thay mặt CBNV Trung tâm, Ông Nguyễn Trọng Phụng - Giám đốc Trung tâm đã cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, động viên của Lãnh đạo EVNNPC và tiếp thu ý kiến chỉ đạo để tiếp tục cùng Ban lãnh đạo, toàn thể CBNV Trung tâm triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao năm 2020.
Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chí, bầu đại biểu đi dự Hội nghị người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ 4 gồm 02 đồng chí.
Kết thúc Hội nghị: 100% CBNV tham gia Hội nghị đã biểu quyết nhất trí nội dung Nghị quyết Hội nghị, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể tuân thủ thực hiện theo quy định của EVNNPC, và các kiến nghị với các Công ty Điện lực để phối hợp tốt hơn công tác CSKH, đảm bảo điểm Hài lòng năm 2020 cao hơn năm 2019 và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Tổng công ty giao năm 2020.  
                                                                                    Trần Tuấn – Phòng Tổng hợp