Nắng nóng, số cuộc gọi Trung tâm Chăm sóc khách hàng tăng đột biến

Để động viên kịp thời sự cố gắng nỗ lực của những Giao dịch viên, ngày 29/06/2019 ông Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cùng các Ban chuyên môn đã đến thăm, động viên và khen thưởng đột xuất CBCNV Trung tâm Chăm sóc khách hàng.
 
Ông Lê Quang Thái Phó Tổng Giám đốc thưởng đột xuất CBCNV Trung tâm Chăm sóc khách hàng
 
Do nắng nóng kéo dài trên diện rộng tại miền Bắc và miền Trung dẫn đến nhu cầu phụ tải tăng cao đột biến và sự cố cháy rừng tại Thừa Thiên Huế đã ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống điện, trong điều kiện bất khả kháng nêu trên, để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, nhiều khu vực của miền Bắc đã phải tiết giảm phụ tải trong ngày 28/6 và có ngày 29/6, chính vì vậy số cuộc gọi về tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tăng đột biến. 
Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng ông Trương Anh Quảng chia sẻ, tổng số cuộc gọi trong gần 2 ngày nắng nóng, số cuộc gọi đã tăng cao đột biến, ngày 28/6/2019  là 31.934 cuộc, ngày 29/6/2019 đến 16 giờ là 9.764 lượt, lũy kế cuộc gọi năm đã lên đến là 847.311 cuộc gọi. Một số giao dịch viên phải nhận và xử lý khá nhiều cuộc gọi trong ca như giao dịch viên Đỗ Thị Thanh Xuân trong ca trực chiều ngày hôm qua đã nhận và giải đáp đến 232 cuộc gọi... Trưởng ca Phạm Đình Đạo cũng có những ngày làm việc vất vả hỗ trợ giao dịch viên trả lời khách hàng. 
 

Trưởng ca Phạm Đình Đạo hỗ trợ Giao dịch viên trả lời khách hàng

 
Ông Nguyễn Minh Đức Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng cho biết, các ngày nắng nóng đơn vị đã bố trí tăng cường các ca trực đó là huy động toàn thể CBCNV bộ phận làm việc gián tiếp, giao dịch viên của đơn vị cũng như nhân lực thuê ngoài kéo dài thời gian đi ca, thêm công ca để có thể đạt kết quả tốt nhất trong việc tiếp nhận và giải đáp và xử lý thông tin yêu cầu của khách hàng. Cập nhật kịp thời thông tin về tình hình cung ứng điện cho các giao dịch viên để trả lời khách hàng. 
 

Các Giao dịch viên đang tiếp nhận các cuộc gọi từ khách hàng

 
Trung tâm Chăm sóc khách hàng cũng đã tổ chức động viên khen thưởng đột xuất ngay trong ngày cho các giao dịch viên của Trung tâm và giao dịch viên thuê ngoài có thành tích tham gia tăng cường thêm giờ và thêm ca trực. Công đoàn đơn vị cũng đã tổ chức hỗ trợ thêm xuất ăn ca, nước uống cho nhân lực làm thêm giờ, thêm ca.
 

Các Giao dịch viên tăng thêm ca hoặc kéo dài thời gian đi ca để đáp ứng các cuộc gọi tăng đột biến
 
Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty ông Lê Quang Thái đã biểu dương tinh thần làm việc và những cố gắng, nố lực của tập thể Lãnh đạo và CBCNV Trung tâm Chăm sóc khách hàng.
 

Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái động viên các Giao dịch viên đã cố gắng, nỗ lực trong công việc

 
Ông Thái cho rằng với số lượng giao dịch viên như hiện nay, để đáp ứng và phục vụ tốt nhất cho hơn 10 triệu khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đặc biệt trong điều kiện thời tiết cực đoan và phải tiết giảm phụ tải như mấy ngày qua, Trung tâm Chăm sóc khách hàng đã có những ngày làm việc rất vất vả trong việc tiếp nhận thông tin, giải đáp các cuộc gọi tăng đột biến của khách. Ông Thái mong rằng Lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể của đơn vị tiếp tục quan tâm, động viên và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho người lao động sau những ngày làm việc căng thẳng, tăng ca, tăng công.
                                                                                                                            Theo tin EVNNPC