TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CSKH TRONG KỲ ĐỔI GIÁ ĐIỆN NĂM 2019

Ngày 20/3/2019 sau khi Quyết định 648/QĐ-BCT của Bộ Công thương ban hành về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện, Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Trung tâm CSKH đã tổ chức Hội nghị chuyên đề hướng dẫn các nội dung  kiến thức liên quan đến việc đổi giá điện năm 2019 của Bộ Công Thương. Trung tâm đã hướng dẫn đầy đủ các nội dung theo Thông cáo báo chí và Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và một số nội dung có liên quan phục vụ cho GDV giải đáp cho khách hàng, như:
  • Đã cập nhật giá bán điện và quyết định của Bộ Công Thương quy định giá bán điện lên trang Website CSKH.
  • Đã cập nhật trên website: cskh.npc.com.vn và hướng dẫn các CBNV, GDV tham gia tính toán hóa đơn sử dụng điện của khách hàng theo “Cách tính tiền điện trong tháng thay đổi giá bán điện” theo hướng dẫn của EVN và EVNNPC;
  • Đã biên soạn nhiều câu hỏi tình huống thường gặp có liên quan đến giá bán điện để cập nhật nội dung vào CRM.
Cùng với hướng dẫn huấn luyện cho CBNV, GDV về điều chỉnh giá điện, Trung tâm đã bố trí tăng cường lực lượng giao dịch viên trực tổng đài 19006769, tổng đài CSKH Đa kênh để tư vấn, giải đáp, hướng dẫn Khách hàng trong kỳ đổi giá mới; từ ngày 20/3/2019 đến 24h00’ ngày 24/3/2019 đã có 1.860 khách hàng gọi điện về Tổng đài 19006769 và chat qua hệ thống CSKH Đa kênh để hỏi về giá điện mới.
Tổ TV&TT - TTCSKH