Quản lý nhu cầu điện (DSM), điều chỉnh phụ tải điện (DR) - Chương trình quốc gia và những mục tiêu cụ thể trong năm 2019 của EVN, EVNNPC

Ngày 08/3/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 279/QĐ-TTg. Theo đó, chương trình quản lý nhu cầu điện (Demand-side- management - DSM) là tập hợp các giải pháp kỹ thuật - công nghệ - kinh tế - xã hội nhằm quản lý thời điểm, thời gian sử dụng, hoặc sản lượng tiêu thụ điện từ phía khách hàng với ba cách tiếp cận dưới đây.
Thứ nhất, cải tiến hiệu suất năng lượng của các doanh nghiệp sản xuất, các tòa nhà, các thiết bị điện và quá trình sử dụng.
Thứ hai, phát triển phụ tải theo chiến lược nhằm cải thiện hệ số phụ tải của hệ thống điện.
Thứ ba, quản lý nhu cầu nhằm phân phối lại quá trình tiêu thụ điện năng trong một ngày đêm.
Trong ba giải pháp này thì giải pháp thứ ba được coi là giải pháp mang lại hiệu quả cao trong việc đầu tư phát triển nguồn, lưới điện.
Thông thường thì mục tiêu của DSM là khuyến khích các khách hàng giảm sử dụng điện vào các giờ cao điểm (peak hours), hoặc dịch chuyển việc sử dụng điện từ các giờ cao điểm sang các giờ thấp điểm (off-peak times) như vào ban đêm, hoặc những ngày nghỉ cuối tuần.
Nói một cách đơn giản, DSM theo giải pháp này là thực hiện việc "cắt" một phần công suất vào các giờ cao điểm (công suất đỉnh) để "lấp" vào các giờ thấp điểm, làm cho biểu đồ phụ tải ngày đêm của hệ thống điện được "san bằng" hơn (tăng hệ số phụ tải và tỷ lệ Pmin/Pmax). Giải pháp này không đòi hỏi phải giảm tổng điện năng tiêu thụ trong một ngày đêm, nhưng có tác dụng to lớn là tiết giảm được vốn đầu tư vào nguồn và lưới điện cần thiết để đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải vào các giờ cao điểm.
Mới đây, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 về việc xây dựng và thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR) nhằm tối ưu hóa hoạt động SXKD của các Tổng Công ty điện lực, Công ty điện lực; góp phần đảm bảo cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững.
 
 
Hội nghị truyền hình triển khai thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện - điểm cầu tại trụ sở EVN (ngày 12/02/2019)
Để triển khai các chương trình này (chương trình DSM, DR), Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức các Hội nghị, cuộc họp và đưa ra các chỉ đạo, kết luận sát sao từ bước xây dựng chương trình và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực làm công tác DSM của Tổng công ty, các Đơn vị thành viên trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Khẩn trương hoàn thiện chương trình nghiên cứu, dự báo phụ tải cấp Tổng Công ty theo đúng chương trình, chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nghiên cứu, lập phương án hỗ trợ tài chính cho khách hàng tham gia các chương trình DR từ các nguồn vốn chăm sóc khách hàng, tiết kiệm điện. Hướng dẫn các Công ty Điện lực triển khai rà soát và cập nhật đầy đủ thông tin danh sách các khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm (SDNLTĐ)- có mức tiêu thụ điện từ 3 triệu kWh/năm trở lên để báo cáo Tập đoàn. Phối hợp với các Công ty Điện lực xây dựng kế hoạch để Lãnh đạo Tổng Công ty  làm việc với Lãnh đạo các tỉnh và khách hàng lớn trong tháng 01, tháng 02 năm 2019.
Theo Ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng Ban Kinh doanh EVN cho biết, trong năm 2019, EVN sẽ truyền thông về chương trình điều chỉnh phụ tải cho khoảng 5.000 khách hàng công nghiệp và thương mại, khách hàng sử dụng công tơ 3 biểu giá; thực hiện chương trình DR phi thương mại, phấn đấu đạt mục tiêu tiết giảm 100 MW.
Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, EVN và sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBNV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự phối hợp, hưởng ứng của khách hàng, chương trình DSM, DR sẽ triển khai có hiệu quả trong năm 2019 và các năm tiếp theo.
  
Tổ truyền thông TTCSKH EVNNPC