Trung tâm CSKH tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động CSKH 9 tháng đầu năm 2018; Triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2018; Bồi huấn kiến thức pháp luật và Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10


Ngày 19/10/2018, Trung tâm Chăm sóc khách hàng (CSKH) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động CSKH 9 tháng đầu năm 2018; Triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2018; Bồi huấn kiến thức pháp luật và Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;
Ông Nguyễn Trọng Phụng - Giám đốc và Bà Trần Thị Thu Trang - CTCĐ chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị gồm toàn thể CBNV, GDV của Trung tâm CSKH và Đại diện Lãnh đạo, GDV của Công ty CP Thế giới Truyền thông (đơn vị đối tác cung cấp lao động GDV thuê ngoài).
Hội nghị đã nghe Ông Nguyễn Minh Đức - PGĐ trình bày Báo cáo sơ kết hoạt động CSKH 9 tháng, Triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018 của Trung tâm CSKH và nghe Bà Trần Thị Thu Trang - CTCĐ Bồi huấn kiến thức pháp luật cho lao động nữ và Phổ biến bộ câu hỏi cuộc thi “Phụ nữ EVNNPC đảm đang thanh lịch năm 2018”; Hội nghị đã thảo luận và nhất trí các giải pháp, phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 trên các lĩnh vực: Chuyên môn, Công đoàn, Văn hóa doanh nghiệp, Cải cách hành chính...để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tổng công ty giao.
Cũng tại Hội nghị Trung tâm CSKH đã tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Khen thưởng cho tập thể Đội thi tham gia Hội thi “Phụ nữ EVNNPC Đảm đang - Thanh lịch năm 2018" do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức và tổ chức sinh nhật cho các CBNV có ngày sinh trong tháng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 
 
                                                                                                -Tổ tuyên truyền TTCSKH-