Trung tâm CSKH - EVNNPC tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả và triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi VHDN

Trung tâm CSKH - EVNNPC tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả và triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi VHDN
 
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tại văn bản số 1624/EVNNPC-TC&NS ngày 26/4/2018 về việc triển khai hoạt động hành trình văn hóa doanh nghiệp EVNNPC năm 2018,
Trong các ngày 12, 13, 14, 18/9/2018, Trung tâm CSKH tổ chức Hội nghị đánh giá nội dung triển khai hành trình văn hóa doanh nghiệp (VHDN) tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH) 8 tháng đầu năm 2018. Thành phần tham dự bao gồm toàn thể cán bộ nhân viên của TTCSKH và giao dịch viên thuê ngoài của Công ty Cổ phần thế giới Truyền thông.  
 
Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Trọng Phụng - Giám đốc Trung tâm – Trưởng tiểu ban chỉ đạo VHDN đã trực tiếp chủ trì Hội nghị để phân tích đánh giá các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại khiếm khuyết cần phải tập trưng khắc phục, đặc biệt là nâng cao kỹ năng, ứng xử văn hóa với khách hàng theo triết lý kinh doanh của Văn hóa EVNNPC đó là: “KH là Trung tâm”; “Người lao động là tài sản quý giá”, phấn đấu đạt được mục tiêu sứ mệnh của Trung tâm đó là “Nơi đáp ứng mọi thông tin yêu cầu của khách hàng sử dụng điện”  và tầm nhìn “Là đơn vị cung cấp thông tin dịch vụ điện xuất sắc” xứng đáng với câu khẩu hiệu “Vì niềm tin của bạn”.
 
 
Ông Nguyễn Trọng Phụng - Giám đốc - Trưởng tiểu ban chỉ đạo VHDN của TTCSKH chia sẻ với CBNV về VHDN
 
Ngoài các nội dung đánh giá kết quả thực hiện, Giám đốc TTCSKH còn chia sẻ các thông điệp về VHDN của EVNNPC, hướng dẫn và cho thực hành các kỹ năng, văn hóa ứng xử trong đời sống công tác hàng ngày tại cơ quan, công sở ... theo quy định trong Bộ Quy tắc ứng xử VHDN của EVNNPC, đặc biệt là việc tổ chức thảo luận nhóm để đưa ra cách ứng xử tốt nhất, hài lòng nhất khi gặp tình huống khách hàng bức xúc gọi đến Tổng đài.  
Kết thúc Hội nghị và các buổi huấn luyện toàn thể CBNV Trung tâm đã thực hiện khảo sát và viết thu hoạch để tự mình đánh giá theo các tiêu chí cũng như nhận thức khi TTCSKH triển khai các nội dung chỉ đạo của EVNNPC về thực thi hành trình VHDN tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng.
                                                                             Tổ tuyền truyền - TTCSKH