Tin bão trên đất liền Trung Quốc (cơn bão số 6) - Cập nhật lúc 2h00 sáng ngày 17/9/2018

TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN TRUNG QUỐC (CƠN BÃO SỐ 6)

 

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

04 Thứ hai,17/09/2018 22.6 109.3 STS 93 km/giờ

 

 

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

16 Thứ hai,17/09/2018 24.1 105.8 TD 46 km/giờ
04 Thứ ba,18/09/2018 24.8 103.5 Low 37 km/giờ

 

Ghi chú hình ảnh:
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
  Vùng tâm bão có thể đi qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
*Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 5:00 sáng, ngày 17/09/2018
 
CHÙM ẢNH ĐƯỜNG ĐI VÀ VỊ TRÍ CƠN BÃO