Giới thiệu chương trình “Khách hàng may mắn” tháng Tri ân năm 2017

Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, xin trân trọng giới thiệu và kính mời toàn thể quý khách hàng sử dụng điện hãy gọi đến số 19006769 để tham gia chương trình “khách hàng may mắn” của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trong tháng tri ân khách hàng năm 2017. Nội dung chương trình như sau:

I. Lựa chọn khách hàng may mắn liên hệ đến Tổng đài.
1. Ban tổ chức chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên khách hàng may mắn liên hệ đến Tổng đài (qua tất cả các kênh: Điện thoại, Email, SMS, Web…) từ 00h00 ngày 21/11/2017 đến 23h59 ngày 20/12/2017.
2. Khách hàng được lựa chọn là khách hàng may mắn có số thứ tự được hệ thống tự động cập nhật theo thứ tự phiếu yêu cầu trên hệ thống phần mềm Chăm sóc khách hàng (CRM) trong thời gian tháng Tri ân có các thứ tự: 01, 200, 400, …. (bước nhảy số 200/bước).
3. Điều kiện có cơ hội trở thành khách hàng may mắn là: khách hàng sử dụng điện thuộc địa bàn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Cách lựa chọn được tính như sau:
a) Nếu khách hàng có bước nhảy 01, 200, 400 ... nhưng là khách hàng không thuộc EVNNPC quản lý thì không được công nhận là khách hàng may mắn, số thứ tự vẫn giữ nguyên trên hệ thống, khách hàng tiếp theo sẽ là  khách hàng may mắn nếu đúng đối tượng, trường hợp 01 khách hàng có nhiều cuộc gọi đến Tổng đài có số thứ tự trùng với bước nhảy 1, 200, 400 ... thì chỉ nhận được công nhận khách hàng may mắn 01 lần.
b) Khách hàng may mắn sẽ nhận Bộ sản phẩm tri ân có các nội dung truyền thông từ Ban tổ chức chương trình thông qua các Điện lực sở tại hỗ trợ trao gửi.

II. Lựa chọn khách hàng may mắn đăng ký mua điện trực tuyến qua Web.
1. Kể từ ngày 21/12/2017, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chính thức cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp điện mới cho khách hàng trên website: cskh.npc.com.vn.
2. Ban tổ chức chương trình sẽ lựa chọn 50 khách hàng đầu tiên có yêu cầu cấp điện mới (hộ khách hàng tư gia) qua dịch vụ trực tuyến trên Website CSKH để trao sản phẩm may mắn.
3. Điều kiện để được lựa chọn: Khách hàng đăng ký cấp điện và gửi hồ sơ qua Website CSKH, Quá trình thực hiện cấp mới theo đúng thời gian và thủ tục quy định. Kết quả lựa chọn do Ban tổ chức gọi điện phúc tra sau thời gian khách hàng đăng ký và gửi hồ sơ yêu cầu.
         
Thứ tự ghi nhận trên hệ thống CRM Họ và tên Mã khách hàng Số điện thoại Địa chỉ khách hàng Địa chỉ Điện lực/ Công ty Điện lực quản lý
1 Phạm Văn A PA********** 096******* **** ****
2 Nguyễn Văn B PH********** 098******* **** ****
3 Vũ Đình C PM********** 096******* **** ****
...          
...          
 
III. Tổng kết chương trình:
1. Kết thúc thời gian thực hiện chương trình tháng tri ân, Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả tới những khách hàng may mắn nhận được sản phẩm Tri ân của chương trình trên Website hoặc Điện lực sẽ gọi điện báo tin đến khách hàng qua số điện thoại di động.
2. Điện lực trên địa bàn hỗ trợ Ban tổ chức để trao sản phẩm tri ân, vì vậy xin quý khách vui lòng giữ liên lạc hoặc gọi điện đến Tổng đài 19006709 hoặc truy cập website: cskh.npc.com.vn để biết thông tin.
BTC