Hồ sơ đề nghị cấp điện mới và các thủ tục có liên quan

I. KHÁI NIÊM:
 1. Cấp điện áp là một trong những giá trị của điện áp danh định được sử dụng trong hệ thống điện, bao gồm:
 1. Hạ áp là cấp điện áp danh định đến 1000 V;
 2. Trung áp là cấp điện áp danh định trên 1000 V đến 35 kV;
 3. Cao áp là cấp điện áp danh định trên 35 kV đến 220 kV;
 4. Siêu cao áp là cấp điện áp danh định trên 220 kV;
 1. Điểm đấu nốilà điểm nối trang thiết bị, lưới điện của Khách hàng vào lưới điện phân phối/truyền tải.
 2. Đơn vị giải quyết là Điện lực/Công ty Điện lực/Tổng công ty Điện lực thực hiện các công việc để hoàn thành cung cấp dịch vụ sau khi tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng qua đầu mối Phòng Giao dịch khách hàng/Trung tâm chăm sóc Khách hàng.  
 3. Giấy tờ tùy thânlà một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).
 4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Biên bản khảo sát cấp điện của Điện lực/Công ty Điện lực; Thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.
 5. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân  tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
 6. Khách hàng là cá nhân, tổ chức có giao dịch với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực và các đơn vị có liên quan thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam để yêu cầu cung cấp các dịch vụ điện.
 7. Khách hàng mua điện sinh hoạt là khách hàng mua điện để sử dụng tiêu dùng cho các nhu cầu sinh hoạt gia đình hàng ngày.
 8. Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt là khách hàng mua điện sử dụng cho các mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hành chính, sự nghiệp, khu công nghiệp, mua buôn điện.
 9. Khách hàng mua đin ngn hn ngoài sinh hot là khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt có thời hạn sử dụng ít hơn 12 tháng.
 10. Khách hàng mua buôn điện nông thôn là tổ chức, cá nhân kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.
 11. Thời gian giải quyếtlà thời gian từ khi tiếp nhận yêu cầu đến khi hoàn thành cung cấp dịch vụ cho khách hàng (không tính thời gian do chủ quan từ phía Khách hàng, từ phía cơ quan quản lý nhà nước, do sự kiện bất khả kháng).
 12. Tổ chức trung gian thu tiền điện làcác tổ chức hoặc cá nhân ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có chức năng cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán như ngân hàng, các tổ chức tài chính, các dịch vụ bán lẻ điện năng, các cửa hàng tiện ích, bưu cục… được Điện lực/Công ty Điện lực/Tổng công ty Điện lực ký kết hợp đồng ủy thác thu tiền điện.
 13. Thỏa thuận đấu nối là văn bản thỏa thuận giữa Điện lực/Công ty Điện lực/Tổng công ty Điện lực/Tập đoàn Điện lực hoặc đơn vị được ủy quyền và khách hàng sử dụng lưới điện có trạm biến áp riêng để đấu nối các trang thiết bị điện của Khách hàng vào lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 14. Thiết bị đo đếm điện là thiết bị đo công suất, điện năng, dòng điện, điện áp, tần số, hệ số công suất, bao gồm các loại công tơ, các loại đồng hồ đo điện và các thiết bị, phụ kiện kèm theo.

II. HỒ SƠ THỦ TỤC CẤP ĐIỆN:
1. Hồ sơ mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha) từ lưới hạ áp, gồm:
- Giấy đề nghị mua điện
- Giấy tờ tùy thân
- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ
2. Hồ sơ mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ từ lưới hạ áp, gồm:
- Giấy đề nghị mua điện
- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)
- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ
- Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/xác nhận công an quản lý trên địa bàn của các hộ dùng chung
- Giấy ủy quyền có chữ ký của các hộ dùng chung
3. Hồ sơ tách công tơ dùng chung từ lưới hạ áp, gồm:
- Giấy đề nghị mua điện
- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)
- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ
- Giấy cam kết thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng
4. Hồ sơ mua điện NSH (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW từ lưới hạ áp, gồm:                               
- Giấy đề nghị mua điện
- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)
- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ
- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện
5. Hồ sơ mua điện NSH (01 pha, 03 pha), có công suất lớn hơn ≥ 40kW từ lưới hạ áp, gồm:
- Giấy đề nghị mua điện
- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)
- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ
- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện
- Bản đăng ký biểu đồ phụ tải. (Trường hợp khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ - có mẫu tại ĐL và trên trang Web CSKH: cskh.npc.com.vn
6. Hồ sơ mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt (1 pha, 3 pha), từ lưới hạ áp, gồm:
- Giấy đề nghị mua điện;
- Giấy tờ tùy thân;
- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ;
- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện.
- Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc đặt cọc.
7. Hồ sơ mua điện SH từ lưới Trung áp (ĐL đầu tư), gồm:
- Giấy đề nghị mua điện
- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)
- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ
- Thông tin đăng ký đấu nối.
8. Hồ sơ mua điện NSH từ lưới Trung áp đến 2000 hoặc > 2000 kVA (ĐL đầu tư), gồm:
- Giấy đề nghị mua điện
- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)
- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ
- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện
- Thông tin đăng ký đấu nối
9. Hồ sơ mua buôn điện nông thôn từ lưới Trung áp (ĐL đầu tư), gồm:
- Giấy đề nghị mua điện
- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)
- Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ
- Thông tin đăng ký đấu nối
- Giấy phép hoạt động Điện lực (trường hợp mua buôn điện có công suất lớn hơn 50kVA).
10. Hồ sơ yêu cầu mua điện từ lưới điện 110kV 220kV và 500 kV, gồm:
- Khách hàng có yêu cầu mua điện từ lưới 110kV do các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Đồng Nai, Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đề nghị liên hệ với Phòng Kinh doanh của Công ty
- Khách hàng có yêu cầu mua điện từ lưới 110kV do các Tổng công ty Điện lực quản lý đề nghị liên hệ với Ban Kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
- Khách hàng có yêu cầu mua điện từ lưới điện truyền tải (110kV, 220kV, 500kV) và từ thanh cái các nhà máy điện của các đơn vị phát điện trực thuộc hoặc công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, đề nghị liên hệ với Ban Kinh doanh của EVN.

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC CÓ LIÊN QUAN:
1. Chi phí đầu tư lắp mới công tơ?
a) Nếu mua điện từ lưới điện hạ áp thì:
- Ngành điện đầu tư các chi phí:
+ Công tơ; TI (trừ trường hợp có thỏa thuận khác); thiết bị bảo vệ sau công tơ (áp tô mát hoặc cầu chì…); hộp công tơ; phụ kiện để treo công tơ; dây dẫn điện đến công tơ (dây dẫn, xà, sứ, ghíp...);
+ Chi phí nhân công để lắp đặt từ lưới phân phối hạ áp đến công tơ và thiết bị bảo vệ công tơ;
+ Thuế và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.- Ngành điện sẽ đầu tư chi phí từ nguồn đến công tơ và thiết bị bảo vệ ngay sau công tơ;
- Khách hàng đầu tư các chi phí:
+ Vật tư và nhân công để lắp đặt dây sau công tơ (cáp điện, dây dẫn, xà, sứ,...);
+ Thuế và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.
b) Nếu mua điện từ lưới Trung áp thì:
- Ngành điện đầu tư từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm;
- Khách hàng đầu tư từ điểm đấu nối đã thoả thuận đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng.
2. Nơi tiếp nhận hồ sơ mua điện?
- Khách hàng có thể đến trực tiếp ĐL trong ngày làm việc để nộp hoặc gửi hồ sơ qua Bưu điện
- KH có thể Đăng ký mua điện online trên Web CSKH tại địa chỉ: cskh.npc.con.vn chọn mục Đăng ký mua điện – Chọn yêu cầu mua điện Sinh hoạt hay mua điện Ngoài sinh hoạt đến mục: Tiếp nhận yêu cầu mua điện ... KH khai báo đầy đủ thông tin vào các ô cửa sổ, nhập hình ảnh kiểm tra - ghi thông tin để gửi - AC sẽ nhận được thông báo "Cảm ơn quý khách đã đăng ký dịch vụ, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách hàng trong thời gian sớm nhất". Tiếp theo, NV Điện lực sẽ liên hệ với KH để hoàn thiện các Hồ sơ.
- Nếu không có điều kiện tự thực hiện trên Web khách hàng có thể gọi đến Tổng đài 19006769 để được GDV hỗ trợ khai báo thông tin đăng ký theo yêu cầu.
3. Quy trình và trình tự để cấp điện mới?
Bước 1. KH đến Điện lực hoặc gửi hồ sơ, hoặc gọi điện đến TĐ hoặc đăng ký mua điện trên Web CSKH.
Bước 2. Nhân viên tiếp nhận đăng ký mua điện viết phiếu hẹn ngày đến khảo sát thiết kế.
Bước 3. Quý khách xác nhận ngày nộp hồ sơ đăng ký mua điện và ngày nhận phiếu hẹn khảo sát thiết kế.
Bước 4. Đúng giờ đã ghi trong phiếu hẹn quý khách hàng (hoặc người đại diện) có mặt tại địa chỉ nơi sử dụng điện để nhân viên Điện lực đến khảo sát thực tế và bổ sung các giấy tờ còn thiếu.
Bước 5. Sau khi khảo sát:
a) Nếu không đủ điều kiện cấp điện nhân viên khảo sát sẽ thông báo cho khách hàng biết và sau đó gửi tới quý khách hàng phiếu trả lời kết quả khảo sát do cấp có thẩm quyền ký, thời gian không quá 03 ngày (ngày làm việc).
b) Nếu đủ điều kiện cấp điện nhân viên khảo sát:
-  Viết phiếu giải trình phương án cấp điện và phiếu hẹn KH ngày hoàn thiện các Hồ sơ lắp đặt (nếu có)
-  Sau khi hoàn thiện Hố sơ, các chi phí (nếu có) nhân viên của Điện lực hướng dẫn khách hàng ký Hợp đồng mua bán điện và viết phiếu hẹn ngày thi công.
- Đúng thời gian đã hẹn trong phiếu, quý khách hàng (hoặc đại diện) có mặt tại địa chỉ nơi sử dụng điện để nhân viên của Điện lực đến thi công và bàn giao Hợp đồng mua bán điện, ký biên bản treo tháo công tơ, phiếu niêm phong công tơ.
4. Thời gian quy định để được cấp điện?
a)  Thời gian giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp khi khách hàng đã thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định:
- Đối với khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Không quá 03 ngày làm việc.
- Đối với khu vực nông thôn: Không quá 05 ngày làm việc.
- Nếu phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện không quá 07 ngày làm việc.
b) Thời gian giải quyết cấp điện mới cho khách hàng mua điện sinh hoạt, ngoài sinh hoạt, mua buôn điện nông thôn từ điểm đấu nối lưới điện trung áp đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng khi khách hàng đã thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định: Không quá 07 ngày làm việc.
Đối với trường hợp đơn vị ĐL/CTĐL thực hiện và thi công trọn gói đầu tư công trình điện (TBA/đường dây và TBA), cấp điện mới từ lưới điện trung áp.

IV – MẪU HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐIỆN
1. Giấy đề nghị mua điện
a. Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích Sinh hoạt (Click vào đây để tải về mẫu giấy)
b. Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích Ngoài sinh hoạt (Click vào đây để tải về mẫu giấy)
c. Thông tin đăng ký đấu nối (Click vào đây để tải về mẫu giấy)
d. Kết quả khảo sát và phương án cấp điện (Click vào đây để tải về mẫu giấy)
e. Biểu đồ phụ tải (Click vào đây để tải về mẫu giấy)
 
2. Mẫu Hợp đồng MBĐ

          a. Mẫu HĐMBĐ phục vụ mục đích sinh hoạt (Click vào đây để tải về mẫu giấy)
b. Mẫu HĐMBĐ phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt (Click vào đây để tải về mẫu giấy)
c. Mẫu HĐMBĐ đầu tư công trình điện (Click vào đây để tải về mẫu giấy)
d. Đơn đề nghị nhận dịch vụ bán lẻ điện năng (Click vào đây để tải về mẫu giấy)
e. Mẫu hợp đồng dịch vụ bán lẻ điện năng (Click vào đây để tải về mẫy giấy)
3. Giấy đề nghị di dời công tơ (tạm thời khách hàng liên hệ với các Điện lực tại địa bàn để lấy mẫu)
4. Giấy đề nghị Di dời cột điện (tạm thời khách hàng liên hệ với các Điện lực tại địa bàn để lấy mẫu)
5. Giấy đề nghị tạm ngừng cấp điện (tạm thời khách hàng liên hệ với các Điện lực tại địa bàn để lấy mẫu)
P.CSKH - TTCSKH