Hướng dẫn tra cứu, tải và in hóa đơn điện tử


 
Bước 1: Quý khách hàng truy cập vào Website Chăm sóc khách hàng theo địa chỉ như sau: http://cskh.npc.com.vn/
 

Bước 2: Trên màn hình trang chủ, bấm vào “ĐĂNG NHẬP” trên góc phải màn hình.
 
 
Bước 3: Màn hình hiển thị ra yêu cầu khách hàng đăng nhập. Nhập thông tin tài khoản vào 2 ô như trong hình
 

 
Tên: Mã khách hàng
Mật khẩu: Mã khách hàng
Mã khách hàng được in trên hóa đơn hoặc thông báo tiền điện.

Bước 4: Chọn "Đăng nhập"
 
Bước 5: Sau khi đăng nhập xong màn hình sẽ hiển thị trang thông tin cá nhân của khách hàng.
Bấm vào mục “Tra cứu thông tin”
 
 
Bước 6: Bấm vào mục “Tra cứu hóa đơn tiền điện”
 

Sau đó màn hình sẽ hiện ra như sau ( có kỳ hóa đơn gần nhất)
 
Bước 7: Bấm vào nút có hình kính lúp để XEM VÀ IN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 
 
Bước 8:
Bấm vào nút “IN THÔNG TIN HÓA ĐƠN”
 
 
Bước 9: Bấm vào nút có hình mũi tên xanh để TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 
 
Bước 10:  Nhập các thông tin Kỳ/ tháng/ năm cần để tra cứu hóa đơn của các tháng trước
 
Bước 11: Ấn vào  http://cskh.npc.com.vn/UploadFile/ImagesForNews/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20sd%20web/icon%20tra%20cuu.png màn hình sẽ hiển thị hóa đơn tháng khách hàng cần xem
 
Bước 12: Bấm vào nút để http://cskh.npc.com.vn/UploadFile/ImagesForNews/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20sd%20web/51.pngxem lịch sử thanh toán của khách hàng.
 TV & TT - TTCSKH