Tài liệu hỗ trợ mẫu thiết kế điển hình TBA phân phối

Ngày 21/02/2017, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành Bộ thiết kế điển hình TBA Phân phối và dây sau công tơ theo từng khu vực kèm theo Quyết định số 415/QĐ-EVNNPC. Các mẫu trạm biến áp (TBA) điển hình và dây sau công tơ. Bộ thiết kế điển hình TBA Phân phối và dây sau công tơ theo từng khu vực có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng lựa chọn kiểu trạm TBA phân phối đối với khách hàng để phù hợp với quy hoạch khu vực đặt trạm và linh hoạt cho phần dây hạ thế…..

Quý khách hàng có thể tham khảo Bộ thiết kế về các mẫu TBA phân phối để áp dụng, từ đó giúp khách hàng giảm thời gian tiếp cận điện năng, giảm thời gian thẩm định – thỏa thuận thiết kế kỹ thuật …

Thiết kế điển hình TBA phân phối 22/0.4KV cấp điện cho phụ tải khu vực đô thị loại I ( mô hình 1) - Click vào đây để xem hoặc tải về
 
Thiết kế điển hình TBA phân phối 22/0.4KV cấp điện cho phụ tải khu vực đô thị loại I ( mô hình 2) - Click vào đây để xem hoặc tải về
 
Thiết kế điển hình TBA phân phối và dây sau công tơ cấp điện cho khu vực phụ tải đô thị loại III - Click vào đây để xem hoặc tải về

CT Cấy trạm biện áp 1 pha chống quá tải các Huyện - Click vào đây để xem hoặc tải về

Thiết kế điển hình trạm biến áp phân phối và dây sau công tơ theo tầng khu vực - Click vào đây để xem hoặc tải về