Tư vấn ý nghĩa của biển báo “Biển cấm đỗ” phía dưới đường dây điện qua sông

Trong đời sống thực tế, nguy hiểm luôn tồn tại xung quanh chúng ta, đặc biệt là đối với lĩnh vực Điện. Vì vậy, chúng tôi xin tư vấn cho các bạn đọc biết các loại biển cảnh báo an toàn điện, ý nghĩa cảnh báo của nó và các vị trí đặt biển để từ đó bảo vệ cho bản thân và cộng đồng.
Chính vì lẽ đó để đảm bảo an toàn cho mọi người khi lao động hay khi di chuyển trên đường sông, ngành điện đã đưa ra mẫu biển báo “Biển cấm đỗ” phía dưới đường dây điện qua sông để cảnh báo cho mọi người biết, để chú ý quan sát và phòng tránh khi có những sự cố khách quan xảy ra. Và biển báo này là các thông tin mà người dân cần biết để cảnh giác đảm bảo không để mất an toàn điện.
 
Dưới đây, chúng tôi xin đưa ra hình ảnh minh họa và tư vấn cho bạn đọc mẫu biển “Biển cấm đỗ” phía dưới đường dây điện qua sông phục vụ cho việc cảnh báo an toàn đối với người lao động trong lĩnh vực Điện lực và nhân dân để đảm bảo an toàn, cụ thể:
 
Mẫu biển và vị trí đặt biển thực tế:
 
Vị trí đặt biển: 02 biển báo hiệu, đặt tại tim tuyến đường dây dẫn điện trên không mỗi bên bờ. Chỉ cho phép đỗ cách đường dây 200m về 2 phía của đường dây.
Ý nghĩa biển: Biển cảnh báo cấm đỗ phương tiện dưới đường dây điện cao áp giao chéo với đường sông trong phạm vi 200m.
 
BBT - TTCSKH