Tư vấn ý nghĩa của biển báo “Đã nối đất”

Trong đời sống thực tế, đặc biệt là đối với lĩnh vực Điện, nguy hiểm luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần biết thông tin qua các loại biển cảnh báo an toàn điện, ý nghĩa cảnh báo của nó và các vị trí đặt biển để từ đó bảo vệ cho bản thân và cộng đồng.
Dưới đây, chúng tôi xin đưa ra hình ảnh minh họa và tư vấn cho bạn đọc mẫu biển “Đã nối đất” phục vụ cho việc cảnh báo an toàn đối với người lao động trong lĩnh vực Điện lực và nhân dân để đảm bảo an toàn, cụ thể:
 
Mẫu biển và vị trí đặt biển thực tế:
 
      
 
      
 
Vị trí đặt biển: Đặt biển tại vị trí tiếp đất của thiết bị đóng, cắt khi đã cắt (ở vị trí tay thao tác của thiết bị) hoặc đặt dưới chân cột điện (tại vị trí đặt tiếp địa di động) nếu tại cột điện đó có làm tiếp đất di động. Đặt biển ở vị trí dễ nhìn, dễ thấy.
Ý nghĩa biển: Biển chỉ dẫn vị trí đã nối đất để người lao động yên tâm vùng làm việc đã được bảo vệ bởi nối đất. Nếu không có biển cảnh báo này, người thao tác thiết bị đóng, cắt điện có thể đóng nhầm khi vẫn còn nối đất thì rất nguy hiểm cho lưới điện và người lao động không được phép làm việc do vùng làm việc (phạm vi công tác) không được bảo vệ an toàn sẽ có nguy cơ gây tai nạn.
                                                                                                   BBT-TTCSKH