Bài viết: Tư vấn ý nghĩa của biển báo “Dừng lại! Có điện nguy hiểm chết người”

Nguy hiểm luôn tồn tại xung quanh chúng ta, đặc biệt là đối với lĩnh vực Điện. Vì vậy, chúng ta cần biết thông tin qua các loại biển cảnh báo an toàn điện, ý nghĩa cảnh báo của nó và các vị trí đặt biển để từ đó bảo vệ cho bản thân và cộng đồng.
Vậy để tránh sự cố gây tai nạn xảy ra, ngành điện đã đưa ra mẫu biển báo “Dừng lại! Có điện nguy hiểm chết người” để cảnh báo cho mọi người biết, để chú ý quan sát và phòng tránh. Và biển báo này là các thông tin mà mọi người dân cần biết để cảnh giác và không được tiến lại gần hoặc vượt qua khu vực rào chắn bảo vệ thiết bị điện, trạm biến áp.
Dưới đây, chúng tôi xin đưa ra hình ảnh minh họa và tư vấn cho bạn đọc mẫu biển “Dừng lại! Có điện nguy hiểm chết người” phục vụ cho việc cảnh báo an toàn đối với người lao động trong lĩnh vực Điện lực và nhân dân để đảm bảo an toàn, cụ thể:
 
Mẫu biển và vị trí đặt biển thực tế:
 
 


 
Vị trí đặt biển: Đặt biển trên rào chắn, về phía dễ nhìn thấy.
Ý nghĩa biển: Biển cảnh báo: Yêu cầu mọi người khi thấy biển này phải dừng lại không được tiến lại gần hoặc vượt qua khu vực rào chắn bảo vệ thiết bị điện, trạm biến áp. Nếu cố tình vi phạm, lại gần hoặc vượt quá phạm vi sẽ bị điện áp cao phóng điện gây tai nạn (nhẹ thì bị bỏng, nặng thì gây chết người). Đối với học sinh, sinh viên thực tập tại các TBA cần tuân thủ nghiêm ngặt cảnh báo của biển để đảm bảo an toàn.
                                                                          BBT-TTCSKH