Tư vấn ý nghĩa của biển báo “Cấm vào! Điện áp cao nguy hiểm chết người”

Trong đời sống thực tế, nguy hiểm luôn tồn tại xung quanh chúng ta, đặc biệt là đối với lĩnh vực Điện. Vì vậy, các bạn cần biết thông tin qua các loại biển cảnh báo an toàn điện, ý nghĩa cảnh báo của nó và các vị trí đặt biển để từ đó bảo vệ cho bản thân và cộng đồng.
 
Vậy để tránh sự cố gây tai nạn xảy ra, ngành điện đã đưa ra mẫu biển báo “Cấm vào! Điện áp cao nguy hiểm chết người” để cảnh báo cho mọi người biết, để chú ý quan sát và phòng tránh. Và biển báo này là các thông tin mà mọi người dân cần biết để cảnh giác và không được vào bên trong các khu vực có treo biển báo này, nếu vào bên trong thì rất nguy hiểm, hậu quả thật tai hại sẽ bị phóng điện. Nhẹ thì bị bỏng điện, nặng thì chết người.
 
Dưới đây, chúng tôi xin đưa ra hình ảnh minh họa và tư vấn cho bạn đọc mẫu biển báo “Cấm vào! Điện áp cao nguy hiểm chết người” phục vụ cho việc cảnh báo an toàn đối với người lao động trong lĩnh vực Điện lực và nhân dân để đảm bảo an toàn, cụ thể:
 
Mẫu biển và vị trí đặt biển thực tế:
 
                                                                                         Biển báo treo ở cánh cửa trạm điện
 
Vị trí đặt biển:  Đặt biển tại các trạm điện có tường rào bao quanh. Biển đặt trên cửa hoặc cổng ra vào trạm biến áp.
Ý nghĩa biển: Biển cảnh báo: Nghiêm cấm mọi người không có nhiệm vụ được vào hoặc trèo vào trạm biến áp. Nếu cố tình vi phạm, trèo vào bên trong trạm biến áp sẽ bị điện áp cao phóng điện gây tai nạn (nhẹ thì bị bỏng, nặng thì gây chết người).
                                                                                                   BBT-TTCSKH