Tư vấn ý nghĩa của biển báo “Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người”

Gần khu vực chúng ta đang sinh sống có những trạm biến áp hoặc tủ điện, các bạn có để ý đến biển báo và ý nghĩa của nó không? Vì vậy, chúng tôi xin tư vấn cho các bạn biết ý nghĩa cảnh báo của nó và các vị trí đặt biển để từ đó bảo vệ cho bản thân và cộng đồng.
Dưới đây, chúng tôi xin đưa ra hình ảnh minh họa và tư vấn cho bạn đọc mẫu biển “Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người” có kèm theo biểu tượng đầu nâu xương chéo hoặc tia phóng điện để phục vụ cho việc cảnh báo an toàn đối với người lao động trong lĩnh vực Điện lực và nhân dân để đảm bảo an toàn, cụ thể:
 
Mẫu biển của ngành điện được thực từ 01/0702016 và vị trí đặt biển thực tế:
 
                                                                                      
Vị trí đặt biển: Đặt biển tại trạm biến áp hợp bộ kiểu kín, trạm đóng cắt hợp bộ ngoài trời (Tủ RMU), tủ phân dây (Tủ Pillar).
Ý nghĩa biển: Biển cảnh báo: Nghiêm cấm mọi người không có nhiệm vụ lại gần và sờ vào trạm biến áp hoặc thiết bị điện. Nếu cố tình vi phạm, lại gần hoặc sờ vào thiết bị sẽ bị điện áp cao phóng điện gây tai nạn (nhẹ thì bị bỏng, nặng thì gây chết người).
                                                                          
BBT-TTCSKH