Hướng dẫn khách hàng tra gửi ý kiến góp ý và yêu cầu trên website cskh.npc.com.vn

 
Bước 1: Quý khách hàng truy cập vào Website Chăm sóc khách hàng theo địa chỉ như sau: http://cskh.npc.com.vn/
 
 
Bước 2: Trên màn hình trang chủ Quý khách chọn vào “ LIÊN HỆ”
 

Bước 3: Trên màn hình trang chủ Quý khách chọn vào “ HỘP THƯ GÓP Ý ”, màn hình sẽ hiển thị ra như sau
 

Bước 4: Khách hàng nhập đầy đủ thông tin, nội dung cần góp ý
 

 
Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ thông tin thì ấn vào  để nội dung phản hồi gửi đến hòm thư cskh@npc.com.vn. Màn hình sẽ hiển thị như sau, thông báo cho khách hàng đã gửi ý kiến phản hồi thành công