Hướng dẫn khách hàng tra cứu và phản ánh thông tin qua tổng đài nhắn tin 8079

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG TRA CỨU VÀ PHẢN ÁNH THÔNG TIN QUA TỔNG ĐÀI NHẮN TIN 8079

I. Quý khách có nhu cầu muốn biết thông tin về điện, vui lòng nhắn tin gửi về tổng đài 8079 theo hướng dẫn:

1. Tra cứu " Tiền điện " :
Cú pháp : TD_[Mã Khách hàng]_[mm/yy]
2. Tra cứu "Nợ tiền diện" :
Cú pháp: NO_[Mã Khách hàng]
3. Tra cứu "Lịch mất điện" :
Cú pháp: LMD_[Mã khách hàng]
4. Tra cứu thông tin " Mất điện " :
Cú pháp: MD_[ Mã khách hàng]
5. Nhận thông báo " Lịch ghi chỉ số công tơ " :
Cú pháp: LGCS_[ Mã khách hàng]

II. Để phản ánh thông tin chất lượng phục vụ, quý khách hàng vui lòng nhắn tin gửi về tổng đài 8079 như sau:

1. Hài lòng với thông tin phục vụ của Giao dịch viên, nhắn tin theo cú pháp:
HL_[Mã giao dịch viên]
- VD: HL 05 ( 05 là mã số của GDV được cung cấp ngay khi bắt đầu cuộc đàm thoại
2. Không hài lòng với thông tin phục vụ của Giao dịch viên, nhắn tin theo cú pháp:
KHL_[ Mã giao dịch viên]
- VD: KHL 05 ( 05 là mã số của GDV được cung cấp ngay khi bắt đầu cuộc đàm thoại
3.Góp ý kiến khác phản ánh thông tin phục vụ của ĐL miền Bắc, quý khách vui lòng nhắn tin theo cú pháp:
GY_[Nội dung góp ý]
- VD:
GY tôi đăng kí lắp đặt công tơ 1 pha tại địa chỉ...nhưng đã 10 ngày chưa được lắp...
Ghi chú:
_: dấu cách
[ Mã giao dịch viên]: là mã số giao dịch viên đọc khi cuộc điện thoại vừa bắt đầu.
Cước phí nhắn tin dịch vụ gửi đến số 8079 là: 500/ tin
Cước gọi đến tổng đài 19006769 : 1000 đồng/phút