Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục thực hiện Chương trình chỉnh trang lưới điện Trung, Hạ thế.


 
Cuối tháng 6/2016 vừa qua, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành chỉ thị yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai chương trình chỉnh trang lưới điện với các nội dung sau:
Đối với lưới điện:
- Trước mắt chỉnh trang lưới điện từ 0,4kV đến 35kV với các hạng mục chỉnh trang là trạm biến áp phân phối, đường dây hạ thế, đường dây trung thế.
- Lưới điện đầu tư cho các Thành phố phải phù hợp với các loại Thành phố là loại 1, loại 2, loại 3 hay khu vực miền núi. Dự án chỉnh trang có tính đến năm 2020, với mỗi loại đô thị cần xây dựng tiêu chí cụ thể như: Vị trí đặt hòm công tơ, kiểu trạm biến áp sử dụng loại kiot, GIS hay trạm treo, đường dây trung áp sử dụng đường dây trên không hay cáp ngầm.
- Ban Kỹ thuật chủ trì phối hợp với Công đoàn Tổng công ty tổ chức thi thiết kế mẫu các trạm biến áp cấp điện cho Thành phố loại 1, loại 2, loại 3, trạm biến áp cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi và dây sau công tơ giữa các Công ty Điện lực trong Tổng công ty (có tiêu chí, chỉ thị và cơ cấu giải thưởng riêng).
Đối với cáp viễn thông:
- Các Công ty Điện lực cần phải có văn bản đề nghị UBND Tỉnh (Thành phố) chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn, Sở công thương, Công ty môi trường và đô thị cũng như chính quyền các huyện, thị xã phối hợp đồng bộ tạo điều kiện cho Công ty thực hiện khi chỉnh trang lưới điện.
- Các đơn vị đề nghị chính quyền địa phương xây dựng các quy định trên một tuyến đường dây điện kéo bao nhiêu sợi cáp viễn thông, ngoài quy định trên không được kéo thêm cáp viễn thông.
Chỉ thị cũng nêu rõ tiến độ triển khai thực hiện, đến hết năm 2016 các đơn vị thực hiện chỉnh trang xong khu vực Thành phố (riêng Thành phố Hải Phòng, Việt Trì – tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa, Vinh - Tỉnh Nghệ An và các thành phố tỉnh Quảng Ninh) xong khu vực nội thị;  Đến hết tháng 6 năm 2017 chỉnh trang xong khu vực thị xã, thị trấn và khu vực ngoại ô các Thành phố; Đối với các Tỉnh/Thành phố lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. các đơn vị cần đề xuất với UBND Tỉnh/Thành phố tổ chức hội nghị liên ngành để có giải pháp triển khai một cách đồng bộ về công tác chỉnh trang lưới điện./.
Ban QHCĐ.NPC