Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Tích cực triển khai các chương trình tiết kiệm điện năm 2016

Chung tay với các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể xã hội thực hiện tuyên truyền, phố  biến, tư vấn kiến thức kiến thức tiết kiệm điện trực tiếp với nội dung thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi, rộng khắp đến từng thôn, tổ dân phố, các trường học, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn 27 tỉnh thuộc địa bàn quản lý của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là một trong các mục tiêu truyên truyền tiết kiệm điện mà EVNNPC hướng tới thực hiện trong năm 2016.
 
 

Đại diện Ban Kinh doanh - Tổng công ty Điện lực miền Bắc ngày 26/4/2016 cho biết: Theo kế hoạch tiết kiệm điện của Tổng công ty, trong năm 2016, EVNNPC sẽ triển khai các chương trình tiết kiệm điện cụ thể như: Tổ chức hội thảo bàn các giải pháp tiết kiệm điện đối với khách hàng lớn, khách hàng quan trọng trên địa bàn quản lý của các Công ty điện lực tỉnh thuộc EVNNPC, cùng với đơn vị tư vấn đánh  giá hiệu quả sử dụng năng lượng của khách hàng sau kiểm toán năng lượng và áp dụng mô hình quản lý năng lượng. 
 
Đến hết năm 2015, chương trình hỗ trợ hộ nghèo đổi bóng đèn sợ đốt sang bóng đèn tiết kiệm điện với số lượng 158.516 bóng đèn, chiếm khoảng 31,75% tổng số bóng đèn sợi đốt đang sử dụng khu vực miền Bắc đã thực hiện. Năm 2016, Tổng công ty yêu cầu các công ty Điện lực Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Phú Thọ hoành thành triển khai giai đoạn 2 dự án hỗ trợ hộ nghèo đổi đèn sợi đốt sang đèn tiết kiệm điện trong tháng 5/2016. Sau khi chương trình kết thúc, EVNNPC sẽ giúp được toàn bộ các hộ nghèo các tỉnh miền Bắc thay thế 100% đèn sợi đốt sang đèn tiết kiệm.
 
Các chương trình tiết kiệm hiệu quả được EVNNPC thực hiện từ nhiều năm qua sẽ được tiếp tục duy trì và nhân rộng trong năm 2016 phải kể đến Chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện theo bộ quy chuẩn của Tổng công ty, giới thiệu sản phẩm, giải pháp tiết kiệm điện mới cho các hộ gia đình, các hoạt động sáng tạo truyền thông xuyên xuốt như Ngày hội Gia đình tiết kiệm điện, Hành động xanh, Triển lãm các sản phẩm tiêu dùng tiết kiệm điện,…
 
EVNNPC cũng sẽ duy trì và tiếp tục triển khai Chương trình trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm các thế hệ tương lai của đất nước. Tuy nhiên, bà Trương Thúy Liễu – Phó Trưởng Ban Kinh doanh EVNNPC cho biết, để chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện tại các trường tiểu học đạt hiệu quả hơn nữa, các Công ty Điện lực tỉnh thuộc EVNNPC phải chủ động làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để hướng đến đưa chương trình trở thành hoạt động ngoại khóa chính thức tại trường học trong toàn tỉnh.
 
Một trong các chương trình tiết kiệm điện mà EVNNPC cũng sẽ triển khai năm 2016 là các dự án thuộc mô hình ESCO. Ông Hồ Mạnh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC thông tin: ESCO là hình thức Công ty dịch vụ năng lượng, chuyên cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện bao gồm thiết kế và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng, bảo tồn năng lượng, cho thuê cơ sở hạ tầng năng lượng,...ESCO sẽ thực hiện gói dịch vụ năng lượng bao gồm lập kế hoạch, xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo trì, tối ưu hóa, đóng góp tài chính,… ESCO bảo đảm cho các chi phí đầu tư, kết quả tiết kiệm năng lượng và chịu rủi ro về thương mại để thực hiện giải pháp hiệu quả năng lượng và quản lý trong cả thời gian thực hiện dịch vụ. 
 
Ông Hồ Mạnh Tuấn cho biết: Theo kế hoạch triển khai dự án mô hình ESCO giai đoạn 2016 – 2020 của EVN, mỗi năm Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ được giao thực hiện khoảng 10 dự án. Tất cả các khách hàng sử dụng điện đều là đối tượng thực hiện của dự án. Trước mắt, EVN sẽ hỗ trợ kinh phí đầu tư, các Tổng công ty điện lực lập dự án, đầu tư và quản lý đảm bảo hiệu quả dự án.
                                                                                         Nguồn tin: EVNNPC