Tình huống liên quan đến thay đổi cập nhật thông tin - Hợp đồng mua bán điện

 
Câu hỏi 1: Hợp đồng ngắn hạn của tôi đã hết hiệu lực, Anh chị tư vấn giúp thủ tục gia hạn HĐMBĐ?
Trả lời:
Thưa Anh/chị!
Để có thể gia hạn hợp đồng Anh/chị cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
- Giấy đề nghị gia hạn hợp đồng mua bán điện (Trong đó, Anh/chị nêu rõ lý do cần gia hạn hợp đồng).
Sau khi gửi đơn tới Điện lực sở tại, Điện lực sẽ kiểm tra và thực hiện gia hạn theo quy định.
Trân trọng!
 
Câu hỏi 2: Công ty chúng tôi muốn thanh lý hợp đồng mua bán điện, Điện lực tư vấn giúp thủ tục thanh lý HĐMBĐ?
Trả lời:
Thưa Anh/chị!
 Để thanh lý hợp đồng Công ty Anh/chị cần chuẩn bị các giấy tờ sau: 
- Thứ nhất: Giấy đề nghị thanh lý hợp đồng.
- Thứ hai: Hóa đơn tiền điện kỳ gần nhất để Điện lực kiểm tra thông tin.
Sau khi kiểm tra, Điện lực sẽ thanh lý hợp đồng theo yêu cầu của Quý Công ty.
Trân trọng!
 
Câu hỏi 3: Gia đình tôi có hợp đồng mua bán điện nhưng mang tên chủ cũ. Tôi muốn đổi tên thì phải làm những thủ tục gì?
Trả lời:
Thưa Anh/chị!
Trường hợp 1:
Nếu chủ cũ đã thanh toán đầy đủ các hóa đơn hoặc Anh/chị chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ cước tiền điện sử dụng trước đó thì Anh/chị cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
- Thứ nhất: Giấy đề nghị đổi tên có ý kiến đồng ý của chủ hợp đồng cũ. Trường hợp không liên lạc được với chủ hợp đồng cũ thì lấy xác nhận của chính quyền địa phương hoặc có đầy đủ giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu của chủ nhà mới tại nơi mua điện. 
- Thứ hai: Hóa đơn tiền điện tháng gần nhất (nếu Anh/chị còn giữ hoặc Điện lực cung cấp khi Anh/chị lên làm việc).
Trường hợp 2:
Nếu chủ cũ chưa thanh toán hóa đơn tiền điện (có thể phát sinh trường hợp khách hàng hiện tại không tìm thấy chủ cũ để yêu cầu thanh toán tiền điện):
Trong trường hợp này vui lòng thực hiện thanh toán các hóa đơn trước khi thanh lý hợp đồng để ký hợp đồng mới đứng tên của Anh/chị. Để hoàn thiện yêu cầu trong trường hợp này Anh/chị cần chuẩn bị các nội dung sau:  
- Thứ nhất: Giấy đề nghị đổi tên có ý kiến đồng ý của chủ hợp đồng cũ. Trong trường hợp không liên lạc được với chủ hợp đồng cũ thì lấy xác nhận của chính quyền địa phương hoặc có đầy đủ giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu của chủ nhà mới tại nơi mua điện. 
- Thứ hai: Hóa đơn tiền điện tháng gần nhất (nếu Anh/chị còn giữ hoặc Điện lực cung cấp khi Anh/chị lên làm việc).
- Thứ ba: Chi phí tiền điện mà Hợp đồng cũ còn nợ, do khách hàng của hợp đồng cũ đang nợ tiền điện nên Anh/chị chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để đến Điện lực giải quyết. 
Trân trọng!
 
Câu hỏi 4: Gia đình tôi muốn dùng thêm thiết bị so với đăng ký ban đầu thì cần phải có những thủ tục gì và phải thanh toán những chi phí gì?
Trả lời:
Thưa Anh/chị!
Để có thể dùng thêm thiết bị điện so với đăng ký ban đầu, Anh/chị vui lòng chuẩn bị:
- Về thủ tục:
Khi sử dụng công suất lớn hơn so với công suất đã đăng ký ban đầu thì Anh/chị cần đăng ký lại công suất sử dụng với Điện lực sở tại. Các giấy tờ cần thiết như sau :
+ Thứ nhất: Giấy đề nghị thay đổi công suất do khách hàng ghi trong đó nêu rõ lý do thay đổi công suất (theo mẫu có sẵn của Công ty Điện lực).
+ Thứ hai: Hóa đơn tiền điện kỳ gần nhất để thuận tiện trong việc kiểm tra thông tin.
- Về chi phí :
+ Trường hợp thứ nhất: Chỉ phải thay đổi công tơ và thiết bị bảo vệ sau công tơ (không thay đổi phần dây sau thiết bị đóng cắt bảo vệ công tơ): Khách hàng không phải chịu chi phí. Điện lực sẽ chịu chi phí vật tư (công tơ và thiết bị bảo vệ sau công tơ) và nhân công lắp đặt.
+ Trường hợp thứ 2: Phải phải thay đổi công tơ và thiết bị bảo vệ sau công tơ, cần thêm máy biến dòng điện (TI) và thay đổi phần dây sau công tơ:
  • Khách hàng phải chịu chi phí vật tư, nhân công lắp đặt phần dây sau thiết bị đóng cắt bảo vệ công tơ.
  • Còn phần thiết bị đo đếm: Đầu tư, lắp đặt hệ thống đo đếm thuộc trách nhiệm của của Đơn vị phân phối điện, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Anh/chị có thể đàm phán lại với Điện lực để hai bên có thỏa thuận thích hợp.
Trân trọng !
 
Ghi chú:Theo quy định tại điểm 1 điều 24_Luật Điện lực ”Đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có trách nhiệm đầu tư và lắp đặt toàn bộ các thiết bị đo đếm điện và thiết bị phụ trợ cho việc đo đếm điện, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác”.
Và Khoản 3 – Điều 7, Khoản 3 Điều 9- Thông tư 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ Công Thương quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện.
Nghiệp vụ phát sinh: Khách hàng và Điện lực sẽ ký thêm phụ lục hợp đồng theo công suất mới nếu công suất sử dụng thay đổi không ảnh hưởng đến nội dung Hợp đồng mua bán điện cũ. Nếu việc thay đổi công suất sử dụng làm Hợp đồng mua bán điện cũ đã ký không phù hợp, giao dịch viên cần giải thích: Vì việc thay đổi công suất khiến Hợp đồng mua bán điện cũ đã ký không còn phù hợp, nên bên em sẽ thanh lý Hợp đồng cũ và lập hồ sơ để ký lại Hợp đồng mới..
 
Câu hỏi 5: Nhà tôi dùng rất nhiều điện sinh hoạt vì gia đình đông người, nhiều thiết bị. Công tơ 1 pha luôn quá tải, vậy tôi muốn lắp công tơ 3 pha có được không? Nếu được thì phải làm thủ tục gì?
Trả lời:
Thưa Anh/chị:
Để được lắp công tơ 3 pha, đề nghị Anh/chị chuẩn bị giấy tờ sau :
- Giấy đề nghị thay đổi công suất kèm theo bảng kê các thiết bị điện, công suất sử dụng điện gửi đến bộ phận giao tiếp khách hàng của Điện lực.  
Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trên, Anh/chị vui lòng mang giấy tờ trên đến Điện lực sở tại để làm thủ tục, Điện lực sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát việc lắp đặt công tơ 3 pha hoặc thay công tơ 1 pha có phù hợp với thực tế sử dụng điện của gia đình không. Nếu đủ điều kiện, gia đình Anh/chị sẽ được thay thế công tơ đúng theo quy định.
Trân trọng !
 
Câu hỏi 6: Công ty của chúng tôi đã đầu tư trạm biến áp chuyên dùng để mua điện. Hiện nay, công tơ điện đang lắp ở phía hạ thế, chúng tôi có được đề nghị chuyển đo đếm sang cao thế không? và phải chịu những chi phí gì?
Trả lời:
Thưa Anh/chị!
Theo quy định hiện hành, đo đếm chính được đặt tại ranh giới sở hữu tài sản. Công ty của Anh/chị đã đầu tư trạm biến áp chuyên dùng để mua điện, vì vậy yêu cầu đặt đo đếm tại phía cao thế TBA hoàn toàn có thể thực hiện được.
Toàn bộ chi phí khi thay đổi vị trí lắp đặt đo đếm theo đề nghị của Công ty Anh/chị đều do Công ty Anh/chị chịu chi phí (trừ công tơ do ngành điện cấp).
Chi phí chuyển đổi hệ thống đo đếm thông thường sẽ gồm: Chi phí mua máy biến dòng điện, máy biến điện áp phía cao thế, chi phí khảo sát, thiết kế, lắp đặt, kiểm định, nghiệm thu… theo quy định hiện hành.
Trân trọng !
 
Câu hỏi 7: Gia đình tôi có 2 sổ hộ khẩu riêng, ở chung một nhà, sử dụng điện chung một công tơ. Tôi muốn đăng ký định mức 02 hộ có được không? Thủ tục ra sao?
Trả lời:
Thưa Anh/chị:
Việc tăng định mức hai hộ trên một công tơ như yêu cầu của Anh/chị là thực hiện được. Anh/chị cần chuẩn bị các giấy tờ sau để đến phòng giao dịch của Điện lực làm thủ tục đăng ký định mức.
- Thứ nhất: Sổ hộ khẩu của 02 gia đình (bản photo kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).
- Thứ hai: Hóa đơn tiền điện tháng gần nhất.
Sau khi nhận được các giấy tờ, Điện lực sẽ cử nhân viên đi khảo sát, nếu thực tế đúng như kê khai của Anh/chị thì sẽ được tính định mức 02 hộ sử dụng chung một công tơ trong hóa đơn tiền điện.
Trân trọng!
 
(Ghi chú : Nội dung này được hướng dẫn tại Thông tư 16/2014/TT – BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện, nếu bên mua điện sinh hoạt có các hộ sử dụng điện dùng chung công tơ (có hộ khẩu riêng) thì áp dụng giá điện bậc thang cho các hộ sử dụng theo nguyên tắc định mức bậc thang chung của Bên mua điện bằng định mức điện năng của từng bậc thang quy định trong biểu giá điện nhân với số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ).
 
Câu hỏi 8: Chúng tôi là tổ chức kinh doanh bán lẻ điện, chúng tôi đang mua buôn điện qua công tơ tổng. Do nhu cầu của bà con có phát sinh tách hộ. Chúng tôi muốn làm thủ tục tăng thêm hộ, và thủ tục như thế nào ?
Trả lời:
Thưa Anh/chị!
Việc đề nghị xin tăng số hộ mua buôn điện qua công tơ tổng có thể thực hiện được khi Anh/chị đáp ứng được những thủ tục cần thiết như sau:
- Danh sách số hộ tăng thêm hoặc giảm đi có xác nhận của Công an cấp xã về hộ khẩu. Để Điện lực kịp thời cập nhật số hộ tính toán hóa đơn cho kỳ hóa đơn gần nhất thì chậm nhất 3 ngày sau khi ngành điện ghi chỉ số công tơ của tháng có thay đổi số hộ, Anh/chị cần cung cấp danh sách số hộ tăng thêm.
(Ngoài ra để đảm bảo tính thực tế Ngành điện có quyền yêu cầu Tổ chức kinh doanh bán lẻ điện cung cấp thêm các hồ sơ như: sổ hộ khẩu, hợp đồng mua bán điện, bảng kê tiền điện của những hộ mới để kiểm tra đối chiếu trước khi thay đổi số hộ tính toán hóa đơn).
Trân trọng !
 
 (Ghi chú : Nội dung này được hướng dẫn tại khoản 6 điều 12 Thông tư số 16/2014/TT - BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện).
 
Câu hỏi 9: Cho tôi hỏi công tơ 220 V - 10(40) ampe là như thế nào? tôi muốn lắp thêm 01 đèn sưởi 1000 W phòng tắm tôi có phải thay công tơ không ?
Trả lời:
Thưa Anh/chị!
1. Về các thông số:
+ Thông số: 220V là điện áp định mức của công tơ;
+ Thông số 10(40)A là: Dòng điện định mức của công tơ là 10A. Có thể sử dụng quá tải đến 40A mà vẫn đảm bảo độ chính xác. Nếu sử dụng quá 40A thì công tơ chạy không đảm bảo chính xác và có thể bị cháy hỏng
2. Về việc thay đổi công suất lắp thêm trong nhà là 1000W của lò suởi  phòng tắm, do thời gian sử dụng không thường xuyên và công suất tăng thêm không lớn, nên Quý khách không cần phải thay công tơ mới, tuy nhiên Quý khách cần quan tâm đến dây dẫn và thiết bị bảo vệ trong gia đình để phù hợp với công suất tăng thêm.
 
Câu hỏi 10: Cho tôi hỏi khi thợ điện thay công tơ 5(20) ampe cho gia đình bằng công tơ 10(40) am pe, thợ điện yêu cầu tôi phải mua dây đồng 10 mili để thay dây cũ,  trong khi gia đình đang dùng là dây đồng 6 mili còn mới, tôi hỏi có cần thay dây dẫn không?
Trả lời:
Thưa Anh/chị!
Theo kinh nghiệm thì cứ 01 Ampe của gia đình dùng điện sinh hoạt tương ứng khoảng 200W, vậy công tơ thay mới là loại 10(40)A sẽ tương ứng là 2000W (8000W) tra bảng dưới dây, chỉ cần sử dụng dây  5 mm2 đã tương ứng công suật chịu tải ≤ 8,7 kW. Vì vậy gia đình không cần phải thay dây mới (Tuy nhiên để tránh tổn thất điện áp từ sau công tơ vào nhà gia đình có thể mua dây có tiết diện lớn hơn)
 
 
 Tiết diện ruột dẫn  Công suất chịu tải  Tiết diện ruột dẫn  Công suất chịu tải
0,5 mm2 ≤ 0,8 kW 3 mm2  ≤ 5,6 kW
0,75 mm2 ≤ 1,3 kW 4 mm2 ≤ 7,3 kW
1,0 mm2 ≤ 1,8 kW 5 mm2 ≤ 8,7 kW
1,25 mm2 ≤ 2,1 kW 6 mm2  ≤ 10,3 kW
1,5 mm2 ≤ 2,6 kW 7 mm2  ≤ 11,4 kW
2,0 mm2 ≤ 3,6 kW 8 mm2 ≤ 12,5 kW
2,5 mm2 ≤ 4,4 kW 10 mm2 ≤ 14,3 kW
 
Trân trọng!
 
Câu hỏi 11: Gia đình tôi muốn chuyển từ mục đích sử dụng điện sinh hoạt sang mục đích kinh doanh? Trung tâm tư vấn giúp thủ tục chuyển đổi ra sao?
Trả lời:
Thưa Anh/chị!
Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng điện cho sinh hoạt sang mục đích kinh doanh Anh/chị cần chuẩn bị như sau:
- Thứ nhất: Đơn đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng điện (theo mẫu Điện lực)
- Thứ hai: Hóa đơn tiền điện kỳ gần nhất.
- Thứ ba: Giấy phép đăng ký kinh doanh.
Sau khi nhận đủ các giấy tờ Điện lực sẽ cử nhân viên kiểm tra thực tế tại nhà Anh/chị sau đó thanh lý hợp đồng cũ và ký hợp đồng mới theo yêu cầu của Anh/chị.
Trân trọng!
 
Câu hỏi 12: Tôi muốn thay đổi thông tin CMTND trên hợp đồng mua bán điện? Anh/chị tư vấn các thủ tục để làm thay đổi?
Trả lời:
Thưa Anh/chị!
Để có thể thay đổi thông tin CMTND trên hợp đồng mua bán điện, Anh/chị cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
- Thứ nhất: Bản sao Chứng minh thư nhân dân.
- Thứ hai: Hóa đơn tiền điện kỳ gần nhất.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trên, Anh/ chị vui lòng đến Điện lực sở tại để làm tục thay đổi thông tin trên hợp đồng mua bán điện hoặc gọi Tổng đài 19006769 để được hỗ trợ. Điện lực sẽ kiểm tra và thay đổi thông tin theo yêu cầu của Anh/chị.
Trân trọng!