Hướng dẫn khách hàng lấy lại mật khẩu tài khoản đăng nhập trên Web

Các bước thực hiện lấy lại mật khẩu theo tin nhắn cú pháp (áp dụng cho Khách hàng đã đăng ký số điện thoại trên hợp đồng mua bán điện).

Bước 1: Soạn tin nhắn theo cú pháp:  

CM Mã khách hàng (mã được in trên hoá đơn tiền điện)

Vd: CM PA12HY123456


Bước 2: Gửi tin nhắn tới 8079
 
  • Trường hợp 1: Khi khách hàng nhắn tin thành công, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo:  Quý khách đã đổi thành công mật khẩu, mật khẩu mới của quý khách là: A1B2C3D4, mọi thông tin về điện liên hệ: 19006769
  • Trường hợp 2: Mã Khách hàng không đúng, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo: Mã khách hàng không đúng, xin kiểm tra lại trên hóa đơn tiền điện, mọi thông tin về điện liên hệ 19006769 
  • Trường hợp 3: Khách hàng chưa đăng ký số điện thoại, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo: Quý khách chưa đăng ký số điện thoại, đề nghị quý khách liên hệ 19006769 để được trợ giúp.
Trong trường hợp khách hàng chưa đăng ký số điện thoại với Điện lực thì Quý khách không thể đổi được mật khẩu, Quý khách vui lòng mang theo hợp đồng điện ra quầy giao dịch của Điện lực hoặc Công ty Điện lực tỉnh để đăng ký.