Hướng dẫn khách hàng gọi điện thoại vào Tổng đài 19006769


1. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Quý khách hàng gọi điện đến số Tổng đài 19006769
Bước 2: Hệ thống đọc lời chào và danh sách các phím chức năng tương ứng với các dịch vụ để quý khách hàng lựa chọn.

2. Mô tả các phím chức năng của hệ thống:
 
  • Bấm phím 0:  Gặp giao dịch viên
  • Bấm phím 1:  Để tra cứu lịch tạm ngừng cấp điện và báo mất điện
  • Bấm phím 2:  Để biết lịch ghi chỉ số và lịch thu tiền điện
  • Bấm phím 3:  Để nghe thông tin về giá điện
  • Bấm phím 4:  Để tra cứu thông tin sử dụng điện
  • Bấm phím 5:  Để nghe thông tin về các thủ tục và các quy định liên quan đến sử dụng  điện
  • Bấm phím 6:  Để nghe hướng dẫn các phương thức thanh toán tiền điện
  • Bấm phím *:  Để nghe lại hướng dẫn
Lưu ý: Ngay khi hệ thống phát lời chào, Quý khách có thể  ấn các phím chức năng để được chuyển nhanh đến dịch vụ cần sử dụng.